Sloop voor Klein Zwitserland

Is de sloopkogel nog tegen te houden?

sloop

De eigenaar van Klein Zwitserland in Schoorl is van plan om het pand te slopen en nieuwbouw te plegen. D66 gaat dit zeer aan het hart en heeft informatie ingewonnen bij de wethouder. Helaas heeft dit pand geen beschermde status, ook al is het heel beeldbepalend en zijn veel inwoners van Schoorl gecharmeerd van de uitstraling van het pand. De sloopvergunning is reeds verstrekt in 2020, maar gezien dat het zo goed als in Natura2000 gebied ligt zullen de aanpassingen qua volume erg beperkt zijn.