Raadsinitiatief VVGB Plein Bergen hamerstuk

“Jammer dat de andere partijen deze second opinion zien als instemming op de Verklaring Van Geen Bedenkingen (VVGB), terwijl het alleen gaat over een onderzoek over het gelopen bestuurlijke proces” zegt Klaas vd Kaaij; raadslid D66 en mede opsteller en indiener van dit raadsinitiatiefvoorstel.

Raadsinitiatiefvoorstel

Samen met KiesLokaal, CDA Bergen, PvdA en Fractie Bruin, is dit initiatiefvoorstel van de raad opgesteld om te onderzoeken hoe het bestuurlijke proces is gelopen en hoe de Raad eerder buiten de besluitvorming is gehouden. Voornamelijk om dit in de toekomst te voorkomen

Felle discussie

Tijdens de commissiebijeenkomst (ARC) waar laat gisteravond een felle discussie werd gevoerd in goede harmonie, was de uitkomst dat met een krappe meerderheid het voorstel als hamerstuk naar de raad zou gaan.

Raadsbreed

Bij een eerdere raadsvergadering werd de VVGB unaniem raadsbreed van de agenda gehaald door de raad. Toen was de intentie van de partijen om gezamenlijk naar een oplossing te zoeken, om de impasse in de verdeelde raad te doorbreken. Deze werd gevonden in dit initiatief raadsvoorstel.

Reactie college

Het college heeft eerder aangekondigd de VVGB te willen terugtrekken en het Plein gezamenlijk met het winkelhart opnieuw vorm te geven. Wel op basis van dezelfde uitgangspunten: de structuurvisie en de overeenkomst met de aannemer. Bij dit besluit
is wederom de Raad niet betrokken. Tijdens de raadsvergadering gaf wethouder Roos-Bakker aan dat het onderzoek van het initiatief raadsvoorstel zonder problemen kan worden uitgevoerd, naast het proces voor de nieuwe plannen voor het Centrum Bergen.

Inwoners informeren

Na de raadsvergadering van 20 april, verwachten de indienende partijen snel te kunnen starten met het onderzoek en de inwoners op de hoogte te houden van de voortgang en uitkomsten.