Plein Centrum Bergen

Voldongen feit?

Vorige week heeft D66 in de raadsvergadering voorgesteld het besluit “voorstel voor het Plein Centrum Bergen” uit te stellen. Deze is unaniem aangenomen. D66 wil samen met de andere raadsleden gezamenlijk op zoek naar helderheid om de onduidelijkheden in het voorstel over het proces en de mogelijke aanpassingen uit te zoeken.

Tijd

Helaas is tijd niet aan onze zijde. Daarom hebben we de andere raadsleden die verantwoordelijk zijn voor dit portefeuille, opgeroepen om deel te nemen aan een raadsonderzoek, waarin aan een onafhankelijk deskundige vragen ons de mogelijke opties uit te laten leggen en te kijken hoe we het beste verder kunnen. We hopen hiermee tot een breed gedragen voorstel te kunnen komen.