Middenhuur/-koop

Zorg voor meer middenhuur en -koop woningen in onze gemeente!

D66 fractie dient motie middenhuur/-koop in

In de uitwerking van de verschillende nieuwbouw projecten die worden voorgesteld in het meerjaren perspectief, wil D66 dat er meer gestuurd wordt op middenhuur en goedkope koopwoningen, waardoor de totale verhouding weer meer overeenkomstig wordt zoals in de woonvisie is vastgesteld (40% sociaal).