Honderden woningen in de Egmonden van de baan

Gister lag er de kans om van de Egmonden weer vitale kernen te maken, maar helaas heeft D66 niet kunnen voorkomen dat tegen het plan voor het bouwen van honderden woningen in de Egmonden is gestemd.

behoud natuur

D66 staat in principe negatief tegenover bebouwing in het buiten gebied en kiest voor uitbreiding van natuur in het open land. Wij zijn blij met de status van beschermd provinciaal landschap rondom onze kernen en wil qua woningen graag uitbreiden via appartementen, om doorstroming te creeren.

Dorp en Duin

Maar met het bouwen van deze woningen van het project Dorp en Duin zag D66 een duurzame saamhorige toekomst voor de kernen van de Egmonden in het verschiet. De verjonging van de inwoners die deze sociale huur/koop woningen zouden kunnen betrekken konden zorgen voor het voortbestaan van de sport- en welzijnsverenigingen
en van scholen, winkels, brandweer, zorginstanties, politie en kunst-, cultuur en erfgoed verenigingen.

betrouwbaar bestuur

2 jaar is geleden reeds aan de wethouder het fiat gegeven om toch door te gaan met dit plan door de gemeenteraad, ondanks dat er toen reeds door de provincie een waarschuwing werd afgegeven dat dit niet passend was in hun beleid. 2 jaar zijn wethouder en ambtenaren bezig geweest om tot een gedragen plan te komen. D66 vindt het niet getuigen van betrouwbaar bestuur, om nu dat het plan klaar is, dit alsnog naar de prullenbak te verwijzen. Wij zullen ons nu in gaan zetten voor bebouwing binnen de kernen gericht op doorstroming.