Duidingsdebat aangevraagd

D66 heeft het initiatief genomen om net als in Uitgeest en Castricum te verzoeken om een duidingsdebat. In het duidingsdebat geven de lijsttrekkers aan hoe zij de uitslag interpreteren en hoe zij op basis daarvan de vervolgstappen zien.

Transparantie

Onze naaste gemeenten Uitgeest en Castricum hebben hier voorafgaand aan de verkiezingen al mooie afspraken overgemaakt en graag zou D66 Bergen willen dat dit in onze gemeente ook gaat plaatsvinden. De belangrijkste achterliggende doelstelling is transparantie. De inwoners informeren over hoe de lijsttrekkers aankijken tegen de uitslag van de verkiezingen en hoe zij het vervolg zien.

Doel

Volgens het Periklesinstituut is het doel van een Duidingsdebat nieuw gekozen politici te vragen enig inzicht te geven in de vervolgstappen. Wie neemt het initiatief voor de informatie? Hoeveel informatieronden verwacht men? Wie gaan die leiden? Wordt er op een breed college ingestoken of is een smalle basis ook oké? Komt er een ‘zakencollege’ of moet de opdracht ‘meer politiek’ worden? En welk profiel van de aan te stellen bestuurders hoort daarbij? Kortom: welke bestuurscultuur wil men hebben?

Onderwerpen

Overeenkomstig met de gemeente Uitgeest zou het volgende aan de orde kunnen komen:
– Hoe kijken de lijsttrekkers aan tegen de opkomst bij de verkiezingen?
– Wat betekent de uitslag van de verkiezingen voor elke partij?
– Welke vervolgende stappen willen zij nemen voor de vorming van het college?

Positief

Wij hebben de verwachting dat alle lijsttrekkers positief op dit verzoek zullen reageren, gezien dat alle partijen het terugwinnnen van het vertrouwen van de inwoners hoog op de agenda hebben staan.