VVD trekt stekker uit woningbouwproject


Op het moment dat de gemeenteraad gereed zat voor het behandelen van het woningbouwproject Dorp en Duin in Egmond Binnen en Egmond aan den Hoef diende de VVD het voorstel in om het onderwerp van de agenda te halen, omdat dit niet rijp voor de raad zou zijn.

Twee jaar werk voor niets

Twee jaar werk is er in dit project gaan zitten. Aan alle voorwaarden waren voldaan om het in de raad te behandelen. Niet alleen in de coalitie, maar ook in de Raad is in december 2020 nogmaals opdracht gegeven (excl. GB en BBB) aan de wethouder om het plan uit te werken. Ondanks dat er toen reeds door de provincie een waarschuwing werd afgegeven dat dit niet passend in hun beleid was.

Het ging om een globaal bestemmingsplan wat op tijd vastgesteld moest worden om dit mogelijk te maken. Een globaal bestemmingsplan, waardoor er ook nog veel mogelijkheden waren om het plan later bij te sturen door inwoners. Vandaar dat de diverse partijen op de verschillende onderdelen (natuur, historie, verkeersplan) een motie hadden voorbereid. D66 had via een motie extra aandacht gevraagd voor het verbeteren van de inpassing van het open landschap.

Helaas had een meerheid van raadsleden (VVD, GL, BBB en GB) angst voor een verstoring van de relatie met de Provincie. D66 heeft uitgebreid contact gehad met de eigen provinciale fractie en afgestemd over onze keuze om voor het plan te stemmen vanuit onze visie op continuïteit van bestuur en woningbouw voor de jeugd in de Egmonden ter behoud van de saamhorigheid.

D66 wilde het plan wel behandelen. Niet alleen omdat we voor het plan zijn, maar ook omdat wij vinden dat in de Raadsvergadering de transparante communicatie en behandeling moet plaatsvinden. Daar leg je verantwoording af aan de inwoners om te zeggen waarom je voor of tegen bent. Daar is onze democratie op gebaseerd. Niet via het van de agenda halen.