D66 BUCH verkiezingsprogramma

Ons verkiezingsprogramma is gebaseerd op de landelijke sociaal-liberale ideologie. Dit heeft aan de basis gestaan bij onze afwegingen. Dat is regionaal vertaald in het D66 BUCH verkiezingsprogramma, wat gezamenlijk met alle D66 fracties van Bergen, Uitgeest, Castrium en Heiloo is opgesteld.

BUCH

De D66 fracties van deze gemeentes hebben regulier contact en stemmen regulier met elkaar af. Samen maken we ons in regionaal verband sterker. Daarom ook de keuze voor een gezamenlijk overkoepelend verkiezingsprogramma op hoofdlijnen. Vergeet ook daar niet te kijken! https://d66.nl/buch/verkiezingsprogramma/