Campagnebudget

Graag zijn wij transparant over het campagnebudget wat wij als lokale partij ter beschikking hebben en hoe deze gelden zijn verkregen.

inkomsten

Alle raadsleden en wethouders hebben volgens de D66 statuten de verplichting om een percentage van hun inkomsten af te dragen aan het fractiebudget. Deze wordt door het D66 bestuur van de BUCH beheerd, maar wel per gemeente ingezet waar de afdracht/donatie vandaan komt.
Gezamenlijk met het resterende bedrag van de vorige raadsperiode en de afdracht van deze raadsperiode heeft dit een totaalbedrag van 6501 euro gegeven.

Aanvullend is aan de D66 leden binnen de gemeente Bergen het verzoek gedaan om een bijdrage te leveren aan de campagne. Dit heeft nog eens 1289 euro opgeleverd.

Echter zijn er standaard uitgaven gedaan zoals relatiegeschenken voor (ex)fractieleden, de jaarlijkse Valentijnstaarten en kantoorartikelen, waardoor het beschikbare campagnebudget is vastgesteld op 4500 euro.

uitgaven

Ten behoeve van de campagne worden uitgaven gedaan voor het maken van foto’s van de fractie, posters in abri’s, promotiemateriaal, advertenties en drukwerk (flyers/posters).

Wij hopen hiermee voldoende aandacht te krijgen voor de wijze waarvop wij ons de komende jaren willen inzetten voor de inwoners van de gemeente Bergen.