Verklaring over handelen bij grensoverschrijdend gedrag

Op ZuidWestTV is een artikel geplaatst over het handelen van Letty in haar tijd als partijvoorzitter van D66. Onderstaand een verklaring van Letty zelf over haar handelen bij het grensoverschrijdende gedrag van een partijlid.

Wat is er gebeurd?

Eind 2015 heeft het slachtoffer zich bij mij gemeld. Zij heeft mij toen in vertrouwen genomen over het gedrag van een persoon, waar ze een relatie mee had gehad, maar die de beëindiging daarvan niet accepteerde. Op haar verzoek heeft direct daarna een vertrouwelijk gesprek plaatsgevonden met de top van de partij. Hier heeft zij haar ervaringen gedeeld.

Hoe heeft de partijtop gehandeld?

Wij, de top van de partij, hebben daarna een indringend gesprek gehad met dit partijlid. Hem is duidelijk te verstaan gegeven dat dergelijk gedrag niet geaccepteerd wordt. Vervolgens zijn afspraken gemaakt, zoals een andere werkruimte en geen toegang meer voor de dader op het kantoor. Alles was erop gericht om het slachtoffer een veilige werkplek te bieden. Daarnaast is haar geadviseerd om een gesprek te hebben met de politie. Dit heeft ze ook gedaan.

Onze zorg gaat uit naar het slachtoffer

Ik vind het verschrikkelijk wat het slachtoffer is overkomen. Het was het respecteren van haar uitdrukkelijke wens om vertrouwelijk met de kwestie om te gaan en het niet met meer mensen dan strikt noodzakelijk te delen. Hierdoor heb ik op dat moment, met de wetenschap van toen, geen andere maatregelen, dan de reeds genoemde genomen.

Ik hecht eraan deze verklaring nu af te leggen omdat in het artikel suggestieve opmerkingen staan die niet juist zijn. Deze berokkenen schade aan alle betrokkenen. Mijn oprechte zorg gaat uit naar het slachtoffer. Dat was toen en is nu nog steeds.

Grensoverschrijdend gedrag, op welke manier dan ook, mag nooit worden geaccepteerd. Binnen onze partij zijn er zowel interne als externe vertrouwenspersonen. Deze vertrouwenspersonen kunnen je verder helpen als er sprake is, of is geweest, van enige ongewenste omgangsvorm. Klik hier voor de contactgegevens van de vertrouwenspersonen.