Hebben we in Bergen op Zoom meer fastfood nodig?

De afgelopen week kwam in de gemeenteraad opnieuw de ontwikkeling van het Poortgebied ter sprake. Ons raadslid Berend hield hierbij een afwijkend betoog. Centraal stond daarbij de vraag of we wel ruimte moeten geven voor extra fastfoodrestaurants. D66 vindt in ieder geval dat er juist geen fastfoodrestaurant bij moet komen.

We beginnen met de feiten

Al verschillende jaren is er het plan om het Poortgebied in Bergen op Zoom te ontwikkelen. Dit is een omstreden plan omdat het de natuur kan aantasten en daarnaast ook een fastfoodrestaurant en LNG tankstation bevat. Tijdens de afgelopen commissievergadering hebben wij ons gericht op het fastfoodrestaurant dat in de plannen staat.

Uit onderzoek blijkt dat het aanbod in je omgeving jouw voedselkeuze beïnvloedt, dus een fastfood restaurant in de buurt maakt mensen dikker. Gemiddeld in Nederland heeft 14,7 procent van de mensen obesitas, in Bergen op Zoom ligt dat al fors hoger. In Bergen op Zoom Oost zelfs 21 procent.

Gezonde voeding

Het nationaal preventieakkoord is niet vrijblijvend en stelt als ambitie voor 2040: “minder mensen met overgewicht en obesitas en een gezondere omgeving.” Nu is dit een bestemmingsplanwijziging en dat maakt het eigenlijk ingewikkeld om het plan op deze gronden af te wijzen. Voor het afkeuren van een bestemmingsplan is namelijk een ruimtelijke reden nodig.

Zwerfafval

Het bedrijfsmodel van fastfoodketens bevat wegwerpverpakkingen. Hierdoor is er een groot risico dat het Bergse Poortgebied bij realisatie van deze plannen een vuilnisbelt wordt, kijk maar naar de boulevard. Handhaving en convenanten zijn daarvoor ook geen oplossing, het lukt in de binnenstad en op de boulevard namelijk al niet om zwerfafval onder controle te krijgen.

De conclusie van D66 is dat er nog eens goed naar het plan moet worden gekeken. Tijdens de commissievergadering kwamen namelijk ook een aantal ruimtelijke gebreken aan de orde. Als er dan toch een ontwikkeling moet plaatsvinden, bewijs dan dat het ook zonder fastfood kan!