Maak kennis met Jos Verstegen fractievoorzitter van D66 Berg en Dal

Jos werd in juni 2021 door de leden van D66 Berg en Dal, verkozen tot lijsttrekker. Jos is geboren en getogen in Berg en Dal. Vanaf 2015 is hij carrousellid en voorzitter. In die rol heeft hij met name zijn expertise op financieel en economisch gebied ingezet voor de gemeente Berg en Dal.

Jos Verstegen

Jos was tot 2018 werkzaam als director/CFO bij Synbra Holding bv, een internationaal kunststofverwerkend bedrijf. Hij is nog steeds actief als partner bij Start Up Nijmegen en participeert in Noviocap bv, een bedrijf actief in de ontwikkeling van medical devices. Daarnaast bekleedt Jos verschillende maatschappelijke, lokale functies: zo was hij voorzitter van dorpshuis Kerstendal en was hij penningmeester van de parochie Heilige Drie-Eenheid in Nijmegen. Een aantal jaren leidt Jos de gemeentelijke carrousel vergaderingen met soepele hand, maar pragmatisch als het moet. Hij beheerst het politieke toneel.

Waar staat Jos voor

Jos: “Ik zet mijn kennis en ervaring in om als D66 een zichtbare bijdrage te leveren aan het besturen van de gemeente Berg en Dal. Voor mij is het belangrijk om op basis van de sociaal liberale uitgangspunten van de partij de vraagstukken binnen onze gemeente aan te pakken en in alle kernen oog te hebben voor de leefbaarheid. Ook is het ons doel dat onze inwoners de ruimte krijgen om hun kwaliteiten te laten zien. Dat is niet alleen goed voor die inwoners maar ook voor de ontwikkeling van onze mooie gemeente. D66 Berg en Dal wil hen daarvoor alle kansen bieden”. 

Verkiezingsprogramma

“Berg en Dal is een mooie gemeente met meer dan 35.000 inwoners die leven en wonen in 13 kernen verspreid over een ruim gebied. Voor D66 tellen alle inwoners mee. Wij hebben aandacht voor alle kernen en streven naar optimale leefbaarheid. Daarnaast kunnen wij bogen op de kennis en het gedachtegoed van onze partij, D66, waarbinnen wordt samengewerkt op regionaal (Rijk van Nijmegen), provinciaal (Gelderland) en nationaal niveau.

Het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezing van maart 2022 is een document geworden waar wij trots op zijn. Met passie en de nodige ambitie hebben leden, experts en ervaren politici samen met ons gewerkt aan een stuk dat perspectief biedt. Het programma laat zien wat voor D66 Berg en Dal belangrijk is en waar we voor gaan!”

Uitgangspunten in het kort

“Wij zijn duidelijk in wat we nastreven om onze gemeente sterker te maken en zetten ons in voor een gemeente waarin iedereen zich vrij voelt maar we tegelijkertijd niemand laten vallen. Iedereen is gelijk en verdient dezelfde kansen, op het gebied van onderwijs, zorg en inkomen. Daarnaast werken we ook aan een duurzamere omgeving, goed wonen en een aantrekkelijk Berg en Dal voor toeristen en bedrijven. Zeggenschap staat bij ons centraal, dus wij willen meer inspraak en participatie bij belangrijke thema’s en treden op tegen onrecht, ter verdediging van een open en inclusieve maatschappij.
Als democraat en lijsttrekker ben ik enthousiast over ons programma en wil ik me graag met het D66 team inzetten om een zichtbare bijdrage te leveren aan het besturen van onze mooie gemeente Berg en Dal.”

Jos Verstegen - Beeld: D66 Rijk van Nijmegen