D66 Berg en Dal wint!

De verkiezingen van 16 maart 2022 voor de gemeenteraad van Berg en Dal hebben voor D66 geresulteerd in een historische overwinning. 

Van 1 naar 3 zetels

1902 Kiezers stemden op een D66-kandidaat, tegen 808 in 2018. Dit is een groei van 4,9% naar 11,6% van de stemmen, waarmee D66 van 1 zetel doorstoot naar 3 zetels en de grootste stijger is in Berg en Dal!

Aan iedereen die op een van onze kandidaten heeft gestemd: hartelijk dank voor je steun! We beloven dat we ons beste beentje voor zullen zetten om de komende vier jaar zoveel mogelijk progressieve, liberale en duurzame D66-punten te verwezenlijken.

In de raad zullen lijsttrekker Jos Verstegen uit Berg en Dal, nummer 2 Jelbrich de Vries uit Beek en … nummer 6 Marlou Peters uit Groesbeek de D66-stemmers uit Berg en Dal vertegenwoordigen. Marlou haalde ruim genoeg voorkeursstemmen voor een raadszetel, zorgt met haar 25 lentes voor de nodige verjonging in de raad en maakt ons motto ‘D66, in alle kernen thuis’ ook in de raad waar.

Uitslagen gemeente Berg en Dal - Beeld: D66 Berg en Dal

Duiding van de uitslag

De twee lokale partijen Kernachtig Groesbeek (KG) en LOKAAL!, die elkaar al vóór de verkiezingen nadrukkelijk omarmden, zijn – ondanks de toename van het aantal beschikbare raadszetels van 23 naar 25 – blijven steken op een nipte meerderheid van 13 zetels. Daarentegen groeiden de drie progressieve partijen in de raad samen van 5 naar 8 zetels, doordat ook de PvdA een zetel winst boekte en op twee zetels uitkomt en doordat GroenLinks drie zetels wist te behouden. 


In het duidingsdebat op 21 maart gaf Jos (vanaf 6:51) daarom aan dat wat D66 betreft een coalitie met deelname van de progressieven wellicht een betere optie is dan een coalitie van de twee lokalen: een grotere meerderheid van de kiezers zou op die manier vertegenwoordigd zijn en daarnaast zijn er belangrijke verschillen tussen de verkiezingsprogramma’s van KG en LOKAAL!, terwijl met name het programma van KG wel duidelijke raakvlakken heeft met de progressieve en duurzame standpunten van D66, GroenLinks en de PvdA.


Jos gaf daarnaast aan dat D66 hoopt dat de hele raad het dualisme zal omarmen: de inmiddels bekende ‘macht en tegenmacht’, waarbij nadrukkelijk óók de raadsleden van de coalitiepartijen kritisch blijven t.o.v. het college van burgemeester en wethouders en niet ‘tekenen bij het kruisje’. 

De nabije toekomst

De komende tijd zal D66 een constructieve bijdrage leveren aan de coalitiebesprekingen. Ook als we geen onderdeel van de coalitie zouden gaan uitmaken hopen we een aantal belangrijke D66-punten in het coalitieakkoord terug te zien. Intern evalueren we onze campagne, want ondanks de twee zetels winst geloven wij dat het altijd beter kan. En we nemen op gepaste wijze afscheid van Tessa Vorderman, die als lijsttrekker, fractievoorzitter en raadslid 6 jaar lang het D66-geluid in Berg en Dal heeft vertegenwoordigd. Tessa, bedankt voor je tomeloze inzet!