Voordracht WAC: “Bob Bergsma kandidaat-wethouder”

Bob Bergsma is door de wethouderadviescommissie voorgedragen aan de toekomstige fractie als kandidaat-wethouder voor de aankomende bestuursperiode 2022-2026.

Wethouderadvies-commissie

De wethouderadviescommissie (WAC) bestaande uit Paul de Rook, Gerrit Veerman en Adinda Bornkamp had van de leden de opdracht te komen tot een voordracht van een kandidaat-wethouder. 
De WAC heeft de ingezonden aanmeldingen voor de functie van kandidaat-wethouder beoordeeld en gesprekken gevoerd met vier kandidaten. De gesprekken en de door kandidaten beschikbaar gestelde informatie hebben geleid tot de voordracht van Bob Bergsma.

Zwaarwegend maar
niet bindend advies

De WAC heeft deze voordracht als een ‘zwaarwegend maar niet bindend advies’ aan de eerste vijf kandidaten op de kandidatenlijst (het fundament van de toekomstige fractie) uitgebracht. Na de verkiezingen nemen de benoemde D66-raadsleden formeel het besluit over de kandidaat-wethouder. 

Bergsma
wethouder sinds
januari 2020

Bob Bergsma - Beeld: Marcel Jurian de Jong

Bob Bergsma is namens D66 Assen wethouder sinds januari 2020, nadat D66 de verantwoordelijkheid heeft genomen en tot een coalitieakkoord is gekomen met ChristenUnie, Groen Links, VVD en SP.  De voordracht van Bob Bergsma is een keuze voor continuïteit en geeft bovendien blijk van waardering voor zijn brede inzet, kennis en kunde en zijn enthousiasme waarmee hij zijn huidige functie vervult.
 
Met deze voordracht is D66 Assen klaar voor de gemeenteraadsverkiezingen en de daaropvolgende periode. D66 neemt graag haar verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de gemeente Assen en zet in op deelname aan het college van burgemeester & wethouders. 
 
Het bestuur van D66 Assen dankt de wethouderadviescommissie voor haar inzet.