Veiligheid op straat en achter de deur

Een integraal veiligheidsbeleid voor de komende 4 jaar. Het is wettelijk verplicht, maar zonder die verplichting, volgens D66 goed dat Assen dit plan heeft, focus heeft, keuzes maakt op welke thema’s ze gaat inzetten.

Temperatuur het veiligheidsgevoel regelmatig

Over het veiligheidsplan, in dit plan worden de doelstellingen uitgewerkt. D66 begrijpt dat elk jaar het veiligheidsplan van een komend jaar met de gemeenteraad wordt besproken; én in de inleiding van het plan staat dat de trends en landelijke ontwikkelingen in de gaten te houden.

En als je dat wil doen– wat ik tijdens het consulterend noemde, als ondersteuning op wat de PVDA fractie ook noemde- is dat we regelmatig temperaturen over wat hoe het veiligheidsgevoel is onder onze inwoners. En dan kan deze beleving getoetst worden aan de feitelijke cijfers. En stem waar het kan: buurtanalyses af met veiligheidsanalyses

Veiligheid op straat en achter de voordeur

D66 gaat voor preventie waar het kan, repressie waar het moet. Dat houdt in dat zowel wijkagenten, jeugdagenten, boa’s, buurtwerkers gezamenlijk onmisbaar zijn als basis voor een veilige stad. We zijn grote voorstander van het stimuleren van samenwerking tussen politie, jongerenwerk, onderwijs, woningcorporaties en gemeente op het gebied van leefbaarheid en niet te vergeten de inwoners, maar ook de kerken, de verenigingen.

Heeft u afgelopen weekend ook het artikel in de bijlage van DVHN-krant gelezen over overlast in de stad? Dit artikel geeft een goede inkijk over welke soort meldingen er binnen komen bij meldpunten, zoals in Groningen en Leeuwarden. En ik neem aan dat het in Assen niet anders is.

En tja in die de top tien overlastmeldingen staan ook meldingen over burenoverlast, vernielingen, dierenoverlast en die staan niet hoog op de lijst van onderwerpen in het veiligheidsbeleid, maar het zijn wel de problemen waar veel inwoners (over)last door ervaren en die kan en mag je dus ook niet negeren. Dus aandacht voor deze meldingen en goed communiceren en in contact blijven met elkaar is cruciaal.
Het niet bagataliseren, het niet wegkijken wordt de komende periode een fundamentele grondhouding voor ons allemaal, elkaar het gevoel en vertrouwen geven en krijgen.

Ook al strijken cijfers en gevoel niet met elkaar, je moet het gevoel niet negeren. Want gevoel van veiligheid is een elementaire basisbehoefte van mensen. Zonder veiligheid kun je niet verder en kom je niet verder.

De bewoners in Assen moeten zich veilig voelen: op straat en achter de voordeur. Onze kinderen moet in veiligheid kunnen opgroeien en kwetsbaren dienen beschermd te worden.

D66 gaat voor een veilig Assen. En het veiligheidsbeleid 2024-2028 en veiligheidsplan 2024 is een goede start en draagt daar aan bij.

Amendement huiselijk geweld

Geweld hoort nergens thuis. Het is belangrijk dat we huiselijk geweld integraal aanpakken, vanuit zowel de zorg als de veiligheid. Daarom hebben we het amendement hierover van de SP mede-ingediend. Vooral omdat de VNG dit ook adviseert om ditin beleid op te nemen. Samen met de fracties van GroenLinks, Lijst de Rijke, Christen Unie en de PVDA heeft het amendement het gehaald en wordt het onderwerp huiselijk geweld toegevoegd aan het integraal veiligheidsbeleid.