Proeftuin aardgasvrije wijk Lariks-Beek

Positief gestemd zijn we over het plan van aanpak voor het verduurzamen van de woningen en de (door)ontwikkeling van een duurzaam warmtesysteem met als warmtebron het water uit de Vaart. En we houden graag tempo, dus gaan we ook voor een eventuele uitbreiding van de proeftuin.

Hoe nu verder

Het plan van aantal omhelst twee sporen. Het eerste spoor houdt in de woningen zo snel mogelijk verduurzamen met vooral isolatiemaatregelen. Het tweede spoor is het verder ontwikkelen van een warmtesysteem, met als warmtebron water uit de Vaart. Belangrijkste voorwaarde is dat bewoners kosteloos kunnen aansluiten en pas bij voldoende belangstelling het door kan gaan.

Experimenteren

De zoektocht en de acties in de plan van aanpak past bij een proeftuin en ze wordt ondersteund door het Rijk met 4,6 miljoen. Dit alles om (landelijk) te leren hoe we tot een aardgas vrije buurt kunnen komen. Het wordt steeds duidelijker dat de wereld duurzamer moet worden, en snel ook! We gaan voor om in 2050 energie neutraal te zijn. Experimenteren is daarom nodig! D66 Assen wil samen met inwoners naar een haalbaar betaalbaar gasloos Assen.