Positie D66 Assen in de raadsperiode 2022-2026

Het nieuwe college is geïnstalleerd en voor ons is duidelijk dat we vol enthousiasme de komende 4 jaren oppositie gaan voeren. Er zijn genoeg onderwerpen waar we aandacht voor gaan vragen.

Afscheid Bob Bergsma
als wethouder

Eerst was er aandacht voor het vertrek van Bob Bergsma, onze wethouder. Zeer ingenomen waren we in 2019 over onze voordracht, zeer trots zijn we over zijn inzet en wat Bob heeft bereikt. Dit geldt voor zijn gehele portefeuille. Wij bedanken Bob hiervoor en wensen hem veel goeds toe.

Bob Bergsma - Beeld: Marcel Jurian de Jong

Waar richt D66 zich op komende jaren?

We hebben afgelopen periode al aandacht gevraagd voor de trage voortgang van de Tiny Houses, het behoud van de TT-Run en zijn we kritisch geweest over het nu al uitgeven van een voorbereidingskrediet voor uitbreiding Kloosterveen, terwijl we nog niet weten of uitbreiding daar wel mogelijk is in verband met de stikstofopgave.
 
Ook zijn we in voorbereiding op het indienen van een aantal moties. Denk aan doneerringen voor plastic flesjes aan prullenbakken, nieuwe impulsen jongerenbeleid en over laaggeletterdheid.
Verder oriënteren we ons op dit moment in hoeverre we uitbreiding winkeltijden kunnen bewerkstelligen.