Aanpak inflatie

D66 Assen maakt zich zorgen over de oplopende inflatie. Inwoners, bedrijven en andere instellingen zitten in de knel. Landelijk zijn er maatregelen genomen. Lokaal moeten we ook kijken naar de mogelijkheden.

Laat iedereen vrij, maar niemand vallen

Laat iedereen vrij, maar niemand laten vallen. Ons uitgangspunt waar we mee de landelijke verkiezingen zijn in gegaan. Dat laatste is actueler geworden dan ooit gezien de hoge inflatie. D66 Assen maakt zich zorgen over deze situatie die ontstaan is en zien inwoners, ondernemers en andere instellingen steeds verder in de knel komen.  Afgelopen week stond er een bericht op RTV Drenthe over een brandbrief van de voetbalverenigingen en de zwemvereniging.

Landelijke samenwerking maatregelen tegen inflatie

Landelijk zien we mooi stappen die ervoor moeten zorgen dat we allemaal de hogere rekeningen kunnen blijven betalen, dat is ook de juiste plek om veel “grote” maatregelen te nemen. Mooie voorbeelden hiervan zijn het energieplafond, zodat niemand in de winter in de koud zit, de verlaging van de accijns op brandstof zodat iedereen naar zijn werk kan blijven gaan en de verhoging van het minimumloon. Als lokale partij van D66 in Assen hebben we vele lijntjes lopen naar de D66 fractie in Den Haag, zodat we input kunnen blijven geven over wat er speelt. Dat blijven we ook doen.

Landelijke en lokale actie nodig om inflatie aan te pakken

In de voortgangsnota 2022 lezen we dat het college het rijksbeleid van 2023 wil afwachten en daarna wil kijken welke maatregelen er genomen moeten worden om groepen te helpen. D66 Assen is van mening dat het landelijk beleid en het lokale beleid hand in hand kan lopen en dat we niet op elkaar hoeven te wachten. Laten we hier proactief in zijn en niet afwachtend in zijn. Een mooi voorbeeld hiervan is de uitgestelde huurverhoging voor sportverenigingen tot het einde van dit jaar. Kunnen we meer doen om sport en cultuur toegankelijk te houden, dat inwoners hun rekeningen kunnen blijven betalen en dat we ondernemers een steuntje in de rug kunnen geven

Inzet D66 Assen

D66 Assen zou graag zien, dat we tijdens de handeling van de begroting een aantal opties van het college krijgen om met elkaar, gemeenteraad en college, over in gesprek te kunnen gaan. Met als doel om te kijken wat we lokaal extra kunnen doen om onze inwoners, ondernemers en andere instellingen te ondersteunen in deze moeilijke tijd van inflatie.  

Het college heeft toegezegd vaart te maken om maatregelen te nemen tegen de inflatie. De plannen zijn inmiddels gepubliceerd. Tijdens de begroting gaan we hier verder over door praten, zodat we ook voor komend jaar maatregelen kunnen nemen tegen de inflatie.