Remi Moes

Remi Moes - Beeld: Marcel Jurian de Jong

Ook de komende jaren wil ik graag mijn kennis en ervaring inzetten om ervoor te zorgen dat we trots kunnen blijven op Assen onze stad in het groen.

  • 50 jaar
  • Groningen
  • Assen
  • Hij/hem

Als je als fractie van D66 Assen in de gemeenteraad goed werk wilt kunnen blijven doen, dan is het belangrijk dat je als fractie zorgt voor een gezonde mix van mensen met verschillende leeftijden, ervaringen, achtergronden en kennis. Mijn ervaringen uit het sociaal domein, het ondernemerschap en team coaching wil ik ook de komende jaren graag inzetten om samen met de collega’s zo optimaal mogelijk een bijdrage te leveren aan het werk in de gemeenteraad van Assen.

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Zowel in de zomer als in de winter is de locatie van de natuurijsbaan in het Asserbos een mooie plek om te zijn. Vooral als ’s morgens de zon begint te schijnen.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Op het gebied van recreatie en toerisme, ook wel de vrijetijdseconomie liggen nog veel kansen en mogelijkheden. Waarbij de kracht van Assen is dat het een stad is waar de bomen tot in het centrum groeien.

Wat zijn de zaken die jij als raadslid wil veranderen?

Dat we samen met de inwoners van Assen in gesprek zijn om vanuit het gemeenschappelijke belang te zoeken naar mogelijkheden en kansen. Vooral op het gebied van duurzaamheid liggen er nog hele grote uitdagingen en die zullen we met zijn allen aan moeten gaan. Dit betekent ook dat er lastige besluiten genomen zullen moeten worden. Maar dit altijd in het belang van onze kinderen.

Wat betekent D66 voor jou?

D66 is voor mij de partij die op een evenwichtige en constructieve wijze meedenkt en vanuit inhoud besluiten neemt. D66 Assen heeft in mijn ogen bewezen dat zij de verantwoordelijkheid als coalitiepartij goed kan dragen. Er is in de komende periode nog steeds veel werk te doen. Voor mij zijn dit uitdagingen die ik positief tegemoet zie, omdat ik geloof in de veerkracht en creativiteit die mensen hebben om tot oplossingen te komen.

Wat is je favoriete boek (en waarom?)

De meeste mensen deugen van Rutger Bregman. Alleen al om het feit dat het goed is om te weten dat onze fixatie op het slechte ervoor zorgt dat we het goede veel minder goed kunnen zien en onthouden.

Laatst bezochte culturele event? Waarom ga je graag daarheen?

Festival Worteldagen in Norg. Een festival waar je door jonge creatieve mensen wordt meegenomen in hun wereld van kunst en cultuur.