Jacqueline Koppelman

Jacqueline Koppelman - Beeld: Marcel Jurian de Jong

Vrijheid, verantwoordelijkheid en verbondenheid
leiden tot
Vertrouwen, verdraagzaamheid en vriendelijkheid.

  • 62 jaar
  • Groenlo
  • Assen

In mijn tot dusver drukke leven is er ruimte ontstaan voor het inslaan van een andere weg, waarmee ik gestalte hoop te geven aan mijn maatschappelijke betrokkenheid. Ik wil mij als raadslid actief inzetten voor de inwoners van de gemeente Assen, en daarmee voor een rechtvaardiger en eerlijker samenleving. 
Dit betekent onder meer opkomen voor degenen die het minder getroffen hebben, zoals inwoners die te kampen hebben met achterstelling, achterstand en armoede en zeker ook degenen die zich gedwongen zien met een beperking te leven.

Met mijn competenties, ervaring en bovenal een nuchtere kijk op de wereld, kan ik me als raadslid waardevol inzetten voor de Asser samenleving. Samen met mijn partijgenoten van D66 wil ik met enthousiasme concreet invulling geven aan dat waar onze partij voor staat: Laat iedereen vrij, maar niemand vallen! 

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

De omgeving rondom het Drents Museum, met name De Brink. Dit deel van de stad ademt historie en heeft ziel. Vaker ben ik te vinden in de omgeving rondom Assen: het prachtige landschap rondom de Drentse Aa, maar ook de Zeijer Wieken. 

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Ik wil eraan bijdragen dat Assen op alle mogelijke gebieden de allure krijgt die bij een provinciehoofdstad hoort. 

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • een dynamischer en aantrekkelijker Assen, waar bedrijvigheid, leefbaarheid, functionaliteiten en duurzaamheid samenkomen;
  • het stimuleren van ondernemerschap om de stad te verlevendigen;
  • het versnellen van ontwikkelingen rond wonen en werken, waarbij onze inwoners zich meer betrokken voelen en waar ook nieuwkomers zich thuis kunnen voelen.

Wat betekent D66 voor jou?

D66 ademt de sfeer van een eigentijdse partij, met de blik op de toekomst gericht. Zij staat open voor verandering, vernieuwing en ontwikkeling en loopt daarmee regelmatig ver voor de muziek uit. Zij vertegenwoordigt zowel jongeren als senioren, iedereen is welkom.  
Het motto ‘Laat iedereen vrij, maar niemand vallen’ is uitstekend gekozen en past goed bij hoe ikzelf in de wereld sta. 

Wat is je favoriete boek?

‘De voorlezer’ van Bernhard Schlink schoot mij als eerste te binnen. Het is een verbijsterend en tegelijk ontroerend verhaal met een verrassende wending, dat over verlangen, onrecht, machteloosheid en schaamte over het verborgene (analfabetisme) gaat. 

Laatst bezochte culturele event?
Waarom ga je graag daarheen?

Mijn laatste drie, kort voor de laatste ‘lockdown’:

  • Fries Museum, tentoonstelling Icons
  • Rijksmuseum Twente, tentoonstelling Artimisia: Vrouw en Macht
  • TextielMuseum Tilburg.

Ik ben een liefhebber van kunst en heb regelmatig een ‘cultuurshot’ nodig. Want wat zou ons leven voorstellen zonder de schoonheid van de kunsten?
Tentoonstellingen bezoek ik ook vanuit mijn behoefte aan inspiratie. Ik bewonder het ambacht, de creativiteit en spitsvondigheid van kunstenaars, uitvinders (‘Willie Wortels’) en andere vernieuwers.