Wie bepaalt welke drug overlast veroorzaakt?

Bekijk de video

Raadslid Suzan Kemperman over de wijzigingen in de APV (lokale regels op het gebied van openbare orde en veiligheid), oktober 2022. Beeld: Rutger Jansen

Deze maand behandelt de gemeenteraad overlast door drugsgebruik. De burgemeester stelt voor om niet alleen op te treden tegen harddrugs en softdrugs, maar ook tegen middelen die daarop lijken. Welke middelen dat zijn en wie dat bepaalt, staat niet vast. D66-raadslid Suzan Kemperman: “De regels moeten duidelijk zijn. We willen niet dat je in Arnhem zomaar kan worden aangehouden.”

Regels voor de veiligheid

De gemeenteraad bespreekt een wijziging van de APV* (lokale regels op het gebied van openbare orde en veiligheid). Het deel wat behandeld wordt, gaat over overlastgevend gedrag door drugsgebruik. In de oude APV stond ‘harddrugs’ en in de voorgestelde wijziging staat ‘middelen uit lijst 2 en 3 van de Opiumwet en daarop gelijkende waar.’ Suzan Kemperman: “We begrijpen de reden voor de wijziging. Er worden namelijk sneller nieuwe drugs ontwikkeld, dan de Opiumwet aangepast kan worden. Denk bijvoorbeeld aan designerdrugs of lachgas. Maar we zien ook een risico in deze verruiming. Want wie bepaalt wat ‘gelijkende waar’ is en op basis van welke criteria?”

Duidelijkheid en rechtszekerheid

Goed dat overlast door drugsgebruik kan worden aangepakt. Kemperman: “De behoefte om te kunnen handhaven op nieuwe middelen snap ik. Maar het mag geen carte blanche zijn, of ten koste gaan van de rechtszekerheid van de mensen die straks op basis van dit artikel aangehouden kunnen worden.” De wijziging roept onduidelijkheid op. Kemperman: “Begrippen die gebruikt worden in plaatselijke wet moeten duidelijk zijn. De nieuwe omschrijving is niet duidelijk genoeg voor regelgeving.”

Experts laten bepalen

Daarom heeft D66 samen met Partij voor de Dieren een wijzigingsvoorstel gemaakt. Daarin staat dat die ‘gelijkende waar’ altijd onderbouwd moet worden met onderzoek, zoals bijvoorbeeld de gegevens uit de Nationale Drug Monitor van het Trimbos Instituut. Kemperman: “D66 wil dat experts bepalen wat die nieuwe middelen zijn die op drugs lijken, zoals 3mmc of lachgas. Dat geeft Arnhemmers zekerheid over wat wel mag of niet mag.”

* In de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) staan de gemeentelijke regels op het gebied van openbare orde en veiligheid. Elke gemeente heeft een eigen APV die geldt voor iedereen binnen de gemeente.

UPDATE 23 NOVEMBER 2022:
Ons wijzigingsvoorstel heeft helaas geen meerderheid gehaald. D66 vindt dat voorstel van het college zoals het er nu ligt, ten koste gaat van de rechtszekerheid van onze inwoners. Het voorliggende raadsvoorstel draagt niet bij aan een realistisch drugsbeleid zoals D66 dat voor zich ziet. Daarom hebben wij tegen het raadsvoorstel gestemd.