In een inclusief Arnhem hebben handhavers een inclusief uniform

Agenten in Nieuw-Zeeland mogen sinds november 2020 een door de politie uitgegeven hoofddoek dragen. Beeld: New Zealand Police

Woensdag sprak de raad over het feit dat handhavers (BOA’s) in dienst van de gemeente Arnhem, zichtbaar religieuze uitingen mogen dragen bij het uniform. Enkele partijen die het hier niet mee eens zijn, hadden hierover een debatverzoek ingediend. Fractievoorzitter Mattijs Loor: “Voor D66 en gelukkig velen met ons, is een BOA met een hoofddoek, keppel of tulband volstrekt neutraal, zolang deze neutraal handelt. Het is goed dat onze inclusieve gemeente het mogelijk maakt dat iedereen deze functie kan uitoefenen.”

Uitvoering eerder aangenomen motie

Vanaf half december werd mogelijk dat handhavers in dienst van de gemeente Arnhem zichtbaar religieuze uitingen kunnen dragen bij het uniform. Hiermee geeft het college uitvoering aan de aangenomen motie van Denk en D66 van februari 2022. Gisteravond bevestigde de raad haar steun voor de uitvoering van deze motie door de burgemeester. Mattijs Loor: “Gelukkig werd duidelijk dat niemand betwist dat onze BOA’s hun werk neutraal doen. Wat D66 betreft is en blijft er ruimte voor alle Arnhemmers om zichtbaar zichzelf te zijn. Juist voor gezag helpt het als alle Arnhemmers vertegenwoordigd kunnen zijn onder onze handhavers.”

Handhavers zijn en blijven neutraal

Een BOA (buitengewoon opsporingsambtenaar) moet, net als een politiemedewerker, neutraal zijn. Neutraal zijn is een basis van en een noodzaak voor een neutrale overheid. Loor: “Er is geen enkele reden om aan te nemen dat een ambtenaar met een religieus hoofddeksel niet neutraal handelt. Daar twijfelen we ook niet aan bij de vele ambtenaren in andere functies dan die van BOA, die in dit land met hoofddoek, keppel of tulband hun werk doen.” Wat D66 betreft is de uniformiteit prima te waarborgen. Het uniform blijft duidelijk herkenbaar en er zijn geen praktische redenen waarom het werk met religieus hoofddeksel niet mogelijk is. Loor: “In heel veel landen blijkt al dat een hoofddoek, keppel of tulband bij een uniform prima kan. Het zal vast voor sommige mensen even wennen zijn, maar ik ben ervan overtuigd dat het voor onze inwoners en bezoekers geen enkel probleem hoeft te zijn.”

Inclusief op het werk en op straat

Een gemeente die inclusief wil zijn en een inclusieve uitstraling wil hebben, moet het mogelijk maken dat iedereen een functie kan uitoefenen. Naast Arnhem kiezen ook Tilburg, Utrecht, Den Haag en Amsterdam hier al voor. Ook in het Verenigd Koninkrijk, in delen van de VS, in Canada, Nieuw-Zeeland, Zweden en Israël is het ambt van handhaver of politieagent toegankelijk voor iedereen. Loor: “BOA’s zijn gemeenteambtenaren en het is aan de gemeente als werkgever om hier een beslissing over te nemen, niet aan Den Haag. Dat de meerderheid in politiek Den Haag hier nog niet klaar voor is, wil niet zeggen dat we in Arnhem deze vooruitstrevende stap niet moeten zetten.”