Visie D66 op Perspectiefnota: “Ambitie vasthouden en versnellen”

Fractie D66 Arnhem, v.l.n.r. Dennis Weijers (fractieondersteuner), Mattijs Loor (fractievoorzitter), Carolien Zwijnepoel (raadslid), Joris Brandts (raadslid), Suzan Kemperman (raadslid), Marnix Wiechers (beëdigd fractievolger), Wimer Heemskerk (raadslid), mei 2023. Beeld: Lonneke Kranendonk

Op 19 april presenteerde het college de Perspectiefnota 2024-2027. De gemeente beschrijft hierin de plannen om de stad duurzamer, groener, kansrijker en meer verbonden te maken. Woensdag 7 juni bespreekt de raad ingediende moties en amendementen bij de perspectiefnota. Op 14 juni volgt de besluitvorming. Ook de fractie van D66 werkt aan een aantal aanscherpingen, in lijn met onze visie en prioriteiten: cultuur, onderwijs, passende zorg en bouwen aan de stad van de toekomst. Daarover binnenkort meer op deze website. Onderstaand bericht schetst de houding van D66 richting de komende periode en verschijnt als hoofdlijn binnenkort in de Arnhemse Koerier.

Bouwen aan de stad van de toekomst

D66 blijft bouwen aan een toekomstbestendige en aantrekkelijke stad. Met meer groen, duurzame mobiliteit en meer woningen. Die stad begint langzaamaan in het zicht te komen, maar het gaat nog lang niet snel genoeg!
Met de Perspectiefnota 2024-2027 geeft het stadsbestuur aan waar de komende jaren de prioriteiten liggen. Wat D66 betreft mag Arnhem vooroplopen bij de veranderingen die nodig zijn voor een toekomstbestendige stad. De transitie naar meer duurzame mobiliteit om Arnhem bereikbaar én leefbaar te houden. Meer betaalbare woningen zodat mensen een huis kunnen vinden binnen de stad. Meer groen en biodiversiteit, minder hittestress en wateroverlast. Allemaal nodig om op lange termijn onze stad én onze planeet leefbaar en gezond te houden.

Ambitieuze koers vasthouden

D66 gelooft dat Arnhem het verschil kan maken, door nú te doen wat nodig is. Onze stad is in veel opzichten een voorbeeld voor anderen. We vangen meer vluchtelingen op, lopen voorop in vergroening en zijn een gemeente waar LHBTIQ+-ers en andere minderheden zich vrij en veilig kunnen voelen. Maar we zijn er nog niet, de stad is nog niet af.
– Ons onderwijs biedt de basis voor kansengelijkheid, maar heeft op veel plekken geen passende gebouwen.
– Onze economie richt zich op duurzaamheid en energie, maar is zelf nog lang niet groen.
– Onze wijkgerichte aanpak van maatschappelijke problemen is effectief, maar soms ook onbegrijpelijk en onbereikbaar voor inwoners.
– Voldoende betaalbare huur- en koopwoningen komen niet vanzelf, daar moet je op sturen.
– Creatieve ondernemers en kunstenaars inspireren mensen van binnen en buiten Arnhem, maar houden zelf soms maar net het hoofd boven water.
Dit vraagt om meer actie van de gemeente. Arnhem moet de ambitieuze koers vasthouden en zoveel mogelijk versnellen. D66 weet dat Arnhem dat kan.