Update over de formatie

Sinds 9 april is D66 Arnhem in gesprek met GroenLinks, Arnhem Centraal, Partij voor de Dieren, PvdA en Volt over de vorming van een nieuw stadsbestuur. Een bericht over de voortgang.

Input voor gezamenlijke visie

Namens D66 Arnhem leveren Mattijs Loor, Suzan Kemperman en Wimer Heemskerk op basis van het D66-programma input voor een gezamenlijke visie en afspraken voor de komende vier jaar. Fractievoorzitter Mattijs Loor is enthousiast over de voortgang: “De gesprekken verlopen voorspoedig en zijn een goede basis voor verdere samenwerking. We kijken uit naar een ambitieus akkoord voor de stad en onze inwoners.”

Bericht van de formateur

Na de besprekingen op Koningsdag verscheen een voortgangsbericht van formateur Paul Smeulders. Hij liet weten dat er al flinke stappen zijn gezet. Het is zijn inzet om eind mei een coalitieakkoord te kunnen presenteren en een nieuw college te kunnen voordragen.
 
Lees hieronder het volledige bericht van de formateur:
 
“Hierbij informeer ik u over de voortgang van de formatiegesprekken voor een nieuwe Arnhemse coalitie. De onderhandelingen tussen GroenLinks, D66, Arnhem Centraal, Partij voor de Dieren, Partij van de Arbeid en Volt verlopen voorspoedig en in goede sfeer. De partijen brengen hun plannen samen in ambitieuze afspraken voor de stad en haar inwoners.
 
De partijen hebben allereerst een gemeenschappelijke visie geformuleerd, die als basis dient voor hun samenwerking. Daarna is over de financiële kaders gesproken. Vervolgens zijn we begonnen met de inhoudelijke bespreking van de thema’s die belangrijk zijn voor Arnhem. Hierin zijn al flinke stappen gezet, maar we zijn zeker nog niet klaar. Met betrekking tot een aantal onderwerpen hebben de partijen aanvullende informatie opgevraagd bij de ambtelijke organisatie.
 
Op basis van de gesprekken en alle input uit de stad wordt toegewerkt naar een hoofdlijnenakkoord. Bij de uitwerking en uitvoering van het coalitieakkoord zullen inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties nauw betrokken worden.
 
Het is mijn inzet om eind mei een coalitieakkoord te kunnen presenteren en een nieuw college te kunnen voordragen. Ik streef ernaar u medio mei opnieuw een voortgangsbericht te sturen.”