Toch vergoeding voor wijzigen geslacht of naam

Stemuitslag raadsvoorstel ‘Vergoeding extra kosten aanpassing paspoort of identiteitsbewijs en rijbewijs in uitzonderlijke zwaarwegende gevallen’, 27 september 2023. Beeld: D66 Arnhem

De raad heeft 27 september een besluit genomen over het vergoeden van de extra kosten voor het wijzigen van geslacht of naam in identiteitsdocumenten. D66-raadslid Suzan Kemperman: “Ik ben heel blij met de vergoedingsregeling voor het wijzigen van geslacht of naam. Dit neemt de drempels weg die sommige mensen ervaren om zichzelf te zijn. Het erkent het leed dat tot slaaf gemaakten is aangedaan. En straalt het uit dat je in Arnhem welkom bent zoals je bent.”

Regeling met terugwerkende kracht

In juli heeft het college van burgemeester en wethouders het raadsvoorstel ‘Vergoeding extra kosten aanpassing paspoort of identiteitsbewijs en rijbewijs in uitzonderlijke zwaarwegende gevallen’ aangeboden aan de raad. Met het voorstel worden Arnhemmers ondersteund die hun geslachtsregistratie of hun achternaam om zwaarwegende redenen willen veranderen. Het veranderen van geslacht of naam in de identiteitsdocumenten kost geld. Arnhemmers kunnen nu een vergoeding aanvragen voor de administratieve kosten die aan deze verandering zijn verbonden en de kosten voor de vervanging van hun identiteitsdocumenten. Mensen die hun geslacht of naam hebben laten veranderen vanaf 1 januari 2023, krijgen de kosten dan met terugwerkende kracht vergoed.

Verbreding van het voorstel

In december 2022 diende D66 samen met GroenLinks en Partij voor de Dieren een initiatiefvoorstel in om de kosten voor het wijzigen van geslachtsregistratie voor transgenders en non-binaire mensen in de gemeente Arnhem te vergoeden. Bij de behandeling van dat voorstel bleek uiteindelijk geen steun voor volledige vergoeding. Er zijn meerdere doelgroepen waarvoor er zwaarwegende redenen zijn om gegevens aan het paspoort of identiteitsbewijs en rijbewijs te willen veranderen. Dat heeft geleid tot het raadsvoorstel dat vanavond aan de orde was. Uiteindelijk is ervoor gekozen om de regeling voor nazaten van tot slaaf gemaakten apart in te voeren op 2 december, de Internationale Dag van de Afschaffing van de Slavernij.

Niet alleen financiële steun

Naast de financiële ondersteuning, besloot de raad ook over zorg en begeleiding voor nazaten van tot slaaf gemaakten. Zo worden Arnhemmers geholpen bij de emotionele gevolgen van een naamswijziging. Op initiatief van D66 en ChristenUnie kunnen nazaten van tot slaaf gemaakten ook hulp krijgen bij het doen van stamboomonderzoek. Raadslid Suzan Kemperman: “Als iedereen zichzelf moet kunnen zijn, hoort daar ook het kennen van je eigen geschiedenis bij.”