Vergoed registratie geslachtsverandering in paspoort

Beeld: ANP

D66-raadslid Suzan Kemperman heeft samen met GroenLinks en Partij voor de Dieren een voorstel ingediend om de kosten voor het wijzigen van geslachtsregistratie voor transgenders en non-binaire mensen in de gemeente Arnhem te vergoeden.

Identiteit in paspoort doet ertoe

Voor mensen waarvan de geslachtsregistratie niet klopt met hun identiteit is een aanpassing van groot belang. De aanvraag is een langdurig proces waar veel kosten aan zijn verbonden. Het initiatiefvoorstel* ‘Vergoeding bij wijzigen geslachtsregistratie’ maakt een vergoeding mogelijk van die kosten. In Nijmegen is een dergelijk voorstel eerder deze maand aangenomen.

Financiële drempels wegnemen

Voor veel transgender personen die nog in transitie zijn, is het een belangrijke stap om het gewenste geslacht ook in het rijbewijs of paspoort te laten zetten. Suzan Kemperman: “Met het initiatiefvoorstel willen we de financiële drempels wegnemen voor het aanpassen van het geslacht. Daarmee dragen we bij aan het gevoel van acceptatie bij transgender en non-binaire mensen. Arnhem is namelijk een inclusieve stad waar iedereen in vrijheid zichzelf moet kunnen zijn.” Een vergoeding draagt bij aan het welzijn van Arnhemmers van wie de geslachtsregistratie niet klopt met hun identiteit en voorkomt dat deze groep door een onjuiste geslachtsregistratie hinder blijft ondervinden in hun maatschappelijke functioneren.

Snelle invoering mogelijk

Door de kosten die gemoeid gaan met het aanpassen van het geslacht op het identiteitsbewijs, is het niet voor alle mensen die dat willen financieel haalbaar om dat ook daadwerkelijk te doen. In 2022 hebben tien mensen in Arnhem hun geslachtsregistratie laten aanpassen. Kemperman: “Een vergoeding van de administratieve kosten maakt een verandering van de geslachtsregistratie ook mogelijk voor mensen die zich dat nu niet kunnen veroorloven. Daarom verwachten we bij invoering van een vergoeding een lichte toename van het aantal aanvragen en maakt het voorstel budget vrij om 25 aanvragen per jaar te kunnen vergoeden.” De wijziging zou per 1 april 2023 in kunnen gaan, waarbij de kosten vanaf 1 januari 2023 met terugwerkende kracht vergoed kunnen worden. Kemperman: “Arnhem is een Regenbooggemeente, hoog tijd om ook de positie van transgenders en non-binaire inwoners te verbeteren.”


* Wat is een initiatiefvoorstel?
Raadsleden kunnen zelf voorstellen doen aan de raad als zij vinden dat er op een bepaald gebied iets moet gebeuren. Dat heet dan een initiatiefvoorstel. Vaak wordt het voorstel eerst naar het college gestuurd voor een reactie. Het college bekijkt dan of het voorstel uitvoerbaar is.