Geen steun voor volledig vergoeden wijziging geslachtsregistratie

Woensdagavond sprak de gemeenteraad langdurig over de vergoeding van de kosten bij wijziging van geslachtsregistratie. Door een wijzigingsvoorstel van onder andere VVD, PvdA, Arnhem Centraal en CDA zouden juist trans-jongeren die de steun het hardste nodig hebben niet direct geholpen worden. Toen de raad niet met die wijziging instemde, had het initiatief van D66 onvoldoende steun en werd het verworpen. Hetzelfde voorstel was in Nijmegen eerder unaniem aangenomen.

D66: geen drempels voor wijzigen geslachtsregistratie

In december diende D66 samen met GroenLinks en Partij voor de Dieren een voorstel in. Met het voorstel zouden de kosten voor het wijzigen van de geslachtsregistratie bij trans, non-binaire en intersekse Arnhemmers worden vergoed. Het gaat dan om ongeveer 300 euro voor de verplichte deskundigenverklaring en maximaal 125 euro voor vervangende identiteitsbewijzen. D66-raadslid Suzan Kemperman: “Voor ons is het essentieel dat we Arnhemmers steunen in dit soms zware proces.”

Verkiezingsbeloftes gebroken

Veel partijen beloofden tijdens de verkiezingscampagne in 2022 zich specifiek in te zetten voor kwetsbare groepen in de LHBTI-gemeenschap, zoals trans-jongeren. Zo tekenden naast de indieners van het initiatiefvoorstel en Volt ook VVD, PvdA, Arnhem Centraal en CDA het Regenboog Stembusakkoord met afspraken hierover. De laatstgenoemde vier partijen kwamen bij dit voorstel die beloftes niet na. Hoewel ze wel voorstellen wilden doen om op termijn ook identiteitsbewijzen te vergoeden voor sommige Arnhemmers, konden deze partijen niet leven met het initiatiefvoorstel.

Suzan Kemperman

Beschamende avond voor “regenbooggemeenteraad”

Suzan Kemperman

Hoop voor de toekomst

Dankzij de aanpassing van een motie door onder andere het CDA en een toezegging van wethouder Van de Geijn is er nog hoop: het college komt voor de zomer met een nader onderzoek naar de mogelijkheden voor vergoeding. Hierbij ligt ook de regeling uit het initiatiefvoorstel mogelijk weer op tafel. Raadslid Kemperman: “Wij blijven ons inzetten voor een volledige vergoeding van de kosten van de wijziging van de geslachtsregistratie, in ieder geval voor thuiswonende jongeren die niet gesteund worden door hun gezin en voor studenten.”