Schrap onduidelijke begrippen uit de regelgeving

Bij de bespreking van de wijzigingen in de Algemene Plaatselijke Verordening* (APV), stelde D66 voor de term ‘zedelijkheid’ te schrappen. D66-raadslid Suzan Kemperman: “De termen die gebruikt worden in de APV moeten duidelijk zijn en de term ‘zedelijkheid’ is dat niet.”

Jeukwoord

De oude APV was gedateerd en aan vernieuwing toe. In het hoofdstuk Evenementen van de APV staat dat ‘zedelijkheid’ een grond is om een vergunning voor een evenement te weigeren. Zedelijkheid is een subjectief begrip en volgens raadslid Suzan Kemperman een ouderwets ‘jeukwoord’. Bij navraag naar voorbeelden over zedelijkheid, kreeg de gemeenteraad in een brief een aantal voorbeelden die op grond van zedelijkheid geen vergunning kunnen krijgen. Daarin worden kooigevechten, freefight-gevechten, gansslaan, palingtrekken of zwijntjetik als voorbeelden genoemd. Kemperman: “De genoemde voorbeelden kunnen heel goed op andere gronden verboden worden. Met argumenten die veel beter duidelijk maken wat we willen voorkomen.”

Subjectief begrip

De term zedelijkheid roept veel onduidelijkheid en verwarring op. Kemperman: “Het woord zedelijkheid is geen eenduidig begrip en er is onduidelijkheid over wat dat precies betekent. Het geeft het risico op subjectiviteit. Want wie bepaalt wat zedelijk is? De begrippen die gebruikt worden in de APV moeten duidelijk zijn. De discussie over ‘zedelijkheid’ laat zien dat dit begrip multi-interpretabel is. Zeker niet duidelijk genoeg voor regelgeving.”

Loze regel

In de commissievergadering van 15 juni 2022 bleek bovendien dat op dit specifieke onderdeel in de APV al tien jaar niet is gehandhaafd. Er is in tien jaar nooit aanleiding geweest om te handhaven vanwege onzedelijkheid. Een loze regel in de APV dus. Kemperman: “Wanneer ‘onzedelijke’ evenementen een vergunning aan willen vragen, heeft de burgemeester voldoende mogelijkheden om die op andere gronden niet te verlenen. Jammer dat de raad in meerderheid heeft besloten deze onduidelijke en loze term in de APV te laten staan.”
De twee amendementen van de PvdA om kleine, laagdrempelige evenementen meer ruimte te geven, diende D66 mede in. Deze werden in grote meerderheid door de raad aangenomen.


* In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staan de gemeentelijke regels op het gebied van openbare orde en veiligheid. Elke gemeente heeft een eigen APV die geldt voor iedereen binnen de gemeente. Uit de regels van de APV blijkt vaak dat ergens een vergunning voor nodig is.