Onze duiding van de verkiezingsuitslag

De 14 gekozen partijen gaven gisteravond hun visie op de vorming van een nieuw stadsbestuur. Namens D66 voerde Suzan Kemperman het woord. Fractievoorzitter Mattijs Loor had dat graag gedaan, maar zat helaas in isolatie vanwege corona. Hoe duidt onze fractie de verkiezingsuitslag?

Suzan Kemperman tijdens het Duidingsdebat op 23 maart 2022. Beeld: D66 Arnhem

Groen en progressief

“De keuze die de Arnhemmer vorige week met de gang naar de stembus maakte, is duidelijk: er waait een groene, progressieve en vrijzinnige wind in Arnhem. Dat past goed bij D66 en we zijn dan ook blij met deze uitslag. Het is logisch dat GroenLinks als grootste partij de leiding neemt bij het verkennen van de mogelijkheden voor een nieuw stadsbestuur. We vinden het van belang dat hierbij tempo wordt gemaakt, zodat snel aan een goed inhoudelijk proces kan worden begonnen.”

Samenwerking

“Er moet gekeken worden naar de wijze van bestuurlijke samenwerking en de combinatie van inbreng vanuit de stad, inbreng van de gehele raad en afspraken tussen college-dragende partijen. Is er draagvlak voor een raadsagenda of raadsakkoord? Een gedetailleerd coalitieakkoord of een akkoord op hoofdlijnen?
Het gaat erom welke partijen een stabiel college kunnen vormen, waarbij een meerderheidscoalitie voor de hand ligt, maar wij een minderheidscoalitie niet uitsluiten.”

Verantwoordelijkheid nemen

“Als tweede partij van de stad zien we het als onze verantwoordelijkheid bij te dragen aan de door Arnhemmers gegeven opdracht voor een groener en progressiever stadsbestuur. Deelnemen aan de coalitie zien we als onderdeel van die verantwoordelijkheid. Wat D66 betreft is samenwerking logisch met partijen die, net als wij, op een vooruitstrevende manier willen bouwen aan een mooier en toekomstbestendig Arnhem, waar iedereen in vrijheid zichzelf kan zijn. Dat herkennen wij bij veel partijen in de nieuwe raad.”

In de openbaarheid

“D66 ziet de meerwaarde van een raadsagenda om de belangrijkste prioriteiten voor de stad vast te stellen, maar ook van een beknopt coalitieakkoord dat de samenwerking tussen de coalitiepartijen regelt. We vinden het van belang dat er een transparant proces gevolgd wordt. Waarbij in eerste instantie met alle partijen wordt gesproken en in het openbaar over de resultaten van een verkenningsronde wordt gedebatteerd. De vormgeving van een raadsagenda kan in het openbaar plaatsvinden en van coalitieonderhandelingen moeten de formatiedossiers openbaar worden.”

Dualisme en transparantie

“Op basis van de verkiezingsuitslag verwachten we dat GroenLinks het voortouw neemt in het vormen van een stabiele groen-progressieve coalitie. D66 houdt hierbij aandacht voor de dualistische positie van de raad en de transparantie van het proces. We kijken vol optimisme uit naar de komende weken en hebben alle vertrouwen dat we snel tot een stabiele coalitie kunnen komen. Daar dragen we graag aan bij.”


Aan het einde van de avond maakte GroenLinks bekend dat voormalig Tweede Kamerlid Paul Smeulders is gevraagd als informateur. Namens D66 gaan Mattijs Loor en Suzan Kemperman komende zaterdag met hem in gesprek over de wensen en prioriteiten van D66 bij het vormen van een nieuw stadsbestuur.