“Arnhem vraagt om oplossingen voor wooncrisis, klimaatcrisis en kansencrisis”

Bekijk de video

D66-fractievoorzitter Mattijs Loor tijdens de Algemene Beschouwingen van 10 november 2021 (video van 6 minuten). Beeld: D66 Arnhem

Mattijs Loor:

Ik ben een optimist en D66 is een optimistische partij. Maar hoewel de getalletjes in deze gemeentebegroting niet tegenvallen, is het best een lastige tijd voor optimisten.
Want als zij geen huis kunnen vinden, geen huurhuis maar óók geen koopwoning. Als regelingen om te zorgen dat zij kunnen rondkomen en ontsnappen aan armoede er wel zijn, maar ze niet goed worden uitgevoerd. Als de lucht die ze inademen nog altijd ongezond is en de autobereikbaarheid vaak meer politieke aandacht krijgt dan duurzaam openbaar vervoer. Hoe kunnen Arnhemse optimisten dan nog optimistisch blijven?
Er is veel te doen in deze stad. De uitdagingen stapelen zich voor ons op. Voor D66 zijn er drie grote zorgen. We staan voor een wooncrisis, een kansencrisis en een klimaatcrisis.

“Het is aan ons als gemeenteraad om hierin richting te geven. Het is aan ons als stadsbestuur – college en raad – om resultaten te boeken. Dat doen we samen, ieder in onze rol, en het is goed om die rollen en verwachtingen ook in de begroting te vermelden. Daarom het wijzigingsvoorstel samen met ChristenUnie, CDA en PvdD. Zodat de stad weet wat ze van ons kan verwachten: goede controle en open bestuur zonder dat de inwoner de WOB nodig heeft om aan informatie te komen. Het is geen tijd voor achterover leunen. We kunnen niet meer afwachten. We moeten nu keuzes maken en ernaar handelen.”

Meer goede woningen

“Wij kiezen voor meer goede woningen. Want we hebben als gemeente meer mogelijkheden dan we nu benutten. Wij als gemeente kunnen beter handhaven op de kwaliteit van woonruimte, en daardoor een einde maken aan studentenkamers onder een lekkend dak, een einde maken aan schimmelige huizen. We kunnen beslissen om bouwplannen sneller te behandelen. We kunnen inzetten op meer betaalbare koop en minder dure huur.
Wat D66 betreft doen we dat. Geven we veel meer Arnhemmers snel een goed dak boven het hoofd.”

Gelijke kansen

“Wij kiezen voor kansengelijkheid voor alle Arnhemmers. Door stevige ambities neer te zetten voor thuiszitters, want ieder kind verdient een plek op school. Die nieuwe, gezonde, duurzame scholen moeten er komen, ook als de bouwkosten stijgen. Daar moeten we in komende begrotingen meer rekening mee houden.
Kansen voor alle Arnhemmers, dat betekent ook doelen stellen voor de gezondheid van die Arnhemmers. Voor gezond eten, minder roken en meer bewegen. Voor lichamelijk én geestelijk welzijn. Het betekent ook dat iedere Arnhemmer bij iedere sportclub in deze stad mag verwachten dat discriminatie keihard wordt tegengegaan. En niet slechts bij drie verenigingen in een pilot.
Maar als we die kansen geregeld denken te hebben, voeren we die regelingen dan ook op een rechtvaardige en menselijke manier uit? Als wij Arnhemmers die van onze steun afhankelijk zijn om rond te komen allemaal precies gelijk behandelen, bijvoorbeeld door alle jongeren dezelfde bijzondere bijstand toe te kennen, is het resultaat ongelijk. Dan kunnen sommigen daar niet van rondkomen. Dan zijn wij een onrechtvaardige overheid. En dan moeten we dat ruiterlijk toegeven en onze fouten herstellen. Ik hoor graag van het college waarom er een motie van ons nodig is om dat voor elkaar te krijgen.
We kunnen zorgen dat de kansen gelijker zijn, en wat D66 betreft doen we dat.”

Duurzame toekomst

“We kiezen voor een duurzame toekomst. En dan kan het echt niet meer, dat 34 procent van het Arnhemse autoverkeer de stad niet eens uitkomt. Daarmee belasten we de schaarse ruimte op straat onnodig veel. En zolang niet al die auto’s elektrisch zijn: ook ons milieu. Fiets en ov moeten een aantrekkelijk alternatief zijn voor autogebruik, en soms moet een bus dus juist vaker rijden om meer passagiers te trekken.
En in een duurzame toekomst wonen geen Arnhemmers meer in buurten waar het fijnstof in dikke lagen op de vensterbank ligt. In de begroting staat terecht dat we doorgaand verkeer uit de stad willen weren. Maar we moeten ook durven te overwegen om de milieuzone uit te breiden en meest vervuilende auto’s onze bruggen niet meer over te laten.
Voor een duurzame toekomst geeft de gemeente natuurlijk altijd het goede voorbeeld. Er wordt best wat bereikt, ook op het dak van het stadhuis liggen na een motie van D66 zonnepanelen. Maar dat zien de meeste Arnhemmers niet, en wat ze aan energie opleveren merkt niemand die hier rondloopt. Als wij de successen niet delen, hoe kunnen we dan onze inwoners overtuigen om ook vol overtuiging te kiezen voor een duurzame toekomst?
Wij als raad kunnen in ieder geval kiezen om echt te gaan staan voor een duurzame toekomst, met schone lucht, minder auto’s en meer groene energie. En wat D66 betreft doen we dat.”

Samen bouwen aan een mooier Arnhem

“Je zou somber kunnen worden van de wooncrisis, de kansencrisis en de klimaatcrisis die we aan te pakken hebben. Maar we kunnen kiezen voor oplossingen. Ik blijf toch een optimist en D66 blijft een optimistische partij. Dus laten we vanavond met elkaar de juiste besluiten nemen. We verwachten na de besluiten van vanavond een stevige eindsprint van het college, heldere keuzes en meer actie.
Wat D66 betreft kiezen we voor meer woningen, gelijke kansen en een duurzame toekomst.
Laten we samen bouwen aan een mooier Arnhem.”