Klimaat: do or die

Beeld: Nasa

We zitten in de grootste crisis ooit. Een crisis die zo allesomvattend is dat deze aan de basis ligt van alle andere problemen en zorgen in de stad. Dit is het beslissende decennium. Dit is hét moment om in te grijpen. Wij kunnen de klimaatcrisis nog afwentelen. Het is ‘do or die’. Kiezen voor onze kinderen. Kiezen voor de toekomst van de stad. Kiezen vóór het klimaat. We moeten onze CO2-uitstoot drastisch verminderen: D66 heeft de ambitie de doelstelling voor CO2-reductie te verhogen: van 55% naar 60% in 2030. Daarbij moeten we alles uit de kast trekken: door te isoleren, de transitie naar circulair aan te slingeren én iedereen (financieel) in de gelegenheid te stellen om een steentje te kunnen bijdragen.

Klik hier voor onze Klimaatagenda 2022-2026

Isoleren

Isoleren is hét sleutelwoord voor het verminderen van ons energieverbruik. Bovendien levert het flinke financiële besparingen op. Tegelijkertijd zien we dat de arbeidsmarkt voor technici krap is en dat technische opleidingen in Amsterdam te weinig aanwas hebben. Daarom komt er een grootstedelijk circulair isolatieprogramma waarbij we onder andere samenwerken met onderwijsinstellingen. Hierdoor kunnen jongeren  doorstromen naar een technisch beroep dat bijdraagt aan de verduurzaming van onze stad. Win-win.
D66 staat daarnaast voor klimaatrechtvaardigheid. We vinden dat de rekening van verduurzaming niet onevenredig bij de minst bedeelde mensen mag komen te liggen, of dat juist zij blijven zitten met de laatste fossiele problemen. Daarom is één van de maatregelen het verdubbelen van de korting, die gegeven kan worden op de leges voor een omgevingsvergunning, bij een duurzame verbouwing: van maximaal €25.000 per project naar €50.000 per project. Ook wil D66 zoveel mogelijk keuzevrijheid zodat een ieder kan kiezen voor een oplossing die aansluit bij de persoonlijke woonsituatie.

Geen dak onbenut

D66 wil een GroeneDaken-fonds! De gemeente moet een GroeneDaken-fonds opzetten waarin Amsterdammers een aandeel kunnen kopen waarvan het jaarlijkse rendement hoger is dan bij een spaarrekening. Hierdoor verdienen huiseigenaren, VVE’s, bedrijven en woningcoöperaties aan het verhuren en vergroenen van hun dak. Dat is goed voor de economie én goed voor het klimaat.
Daarnaast spelen bedrijven en instellingen een cruciale rol in het opwekken van duurzame energie. De 100 grootste daken van Amsterdam zijn goed voor 15% van het totale potentieel aan Amsterdamse zonne-energie. Met elk van deze honderd bedrijven en instellingen wordt een plan van aanpak gemaakt voor het plaatsen van zonnepanelen. Waar dit geen mogelijkheid blijkt te zijn worden er groene daken gerealiseerd. Er wordt uitgegaan van een ‘ja, tenzij’ benadering: daken worden benut, tenzij gemotiveerd kan worden waarom hiervan wordt afgeweken.

Klimaatbestendig & draagvlak

Vergroening van de stad heeft prioriteit. Niet alleen om Amsterdam leefbaarder en aangenamer te maken, maar ook om te zorgen voor meer buffers om zware neerslag op te vangen en voor meer schaduw zodat de temperatuur in de stad dragelijk blijft. Prioriteiten zullen we er niet rucksichtslos doorheen duwen. Draagvlak voor de klimaatplannen en energietransitie is cruciaal. We betrekken inwoners bij ingrijpende beslissingen over hun leefomgeving en zorgen ervoor dat informatie begrijpelijk, duidelijk en toegankelijk is.
Voor elk gebied in de aardgasvrije wijken-aanpak komt een burgerberaad: om mee te kijken en zelf voorstellen te doen op het gebied van communicatie, techniek, spelregels, governance en onderzoek. Zo wordt gezocht naar de meest betaalbare en rendabele oplossingen die het beste passen bij de situatie en woonomgeving, in plaats van één standaardoplossing voor iedereen.

Klik hier voor het volledige hoofdstuk en het volledige verkiezingsprogramma.

Klimaatagenda 2022-2026