Participatie: we doen het samen

Om de klimaatdoelen te realiseren is er een brede, maatschappelijke verandering nodig van onze economie en ons dagelijks leven. Het is begrijpelijk dat dit soort grote en snelle veranderingen (soms) zorgen creëren bij bewoners en bedrijven. Die zorgen worden weggenomen als Amsterdammers voelen dat we dit samen doen. Dat wij luisteren en samen naar oplossingen zoeken die voor iedereen waarde hebben. In het huidige duurzaamheidsbeleid heeft langdurige en structurele betrokkenheid van Amsterdammers nog geen plek. Te vaak worden bewoners nog incidenteel betrokken, in eenmalige participatie-acties rondom een specifiek plan. Maar op die manier bewoners betrekken is niet toekomstbestendig. We willen de komende vier jaar werken aan een gelijkwaardige, structurele betrokkenheid van bewoners en bedrijven bij verduurzaming en de energietransitie:

Wat we gaan doen:

  • D66 zet nadrukkelijk in op het betrekken van doelgroepen die we structureel te weinig bereiken. Te vaak zien we dat vooral ouderen en theoretisch opgeleiden afkomen op bewonersavonden en inspraakmomenten. We gaan actief werven onder jongeren en mensen met een andere sociaal-economische positie dan die we nu vaak terugzien. Dit is cruciaal voor meer betrokkenheid onder een brede groep Amsterdammers.
  • D66 is blij met het mini-burgerberaad, waarbij 100 bewoners van Amsterdam de gemeente mochten adviseren welke extra maatregelen kunnen worden genomen om de klimaatdoelen te halen. We gaan dit verder uitwerken en kijken hoe we bewoners doorlopend kunnen betrekken.
  • Initiatieven van bewoners zelf kenmerken zich vaak door veel energie en enthousiasme om aan de slag te gaan. Soms groot, zoals een isolatieactie, soms klein, zoals een wormenhotel. D66 wil dat de gemeente maximaal steun biedt aan initiatieven van onderop, hoe groot of klein ook.