Duurzame en circulaire economie

Het aanpakken van klimaatverandering is niet alleen bittere noodzaak, maar ook een kans voor onze economie. Omschakelen naar een duurzame economie betekent voor D66 ook dat wie vervuilt, meer gaat betalen dan wie dat niet doet. Dat groene keuzes toegankelijker en goedkoper worden. En dat de gemeente investeert in vergroening en duurzame innovaties, ook als dit voor de markt nog spannend is.

De komende jaren blijft Amsterdam investeren in duurzaamheid en neemt een aanjagende rol om de energietransitie te versnellen. Dat doen we door te zorgen voor voldoende investeringen, ruimte en talent. Zo betrekken we bewoners, bedrijven en onderwijsinstellingen bij de energietransitie door ze proactief helderheid te bieden en ruimte te geven om te experimenteren met nieuwe samenwerkingsvormen en innovaties. Dit zorgt voor ondernemerschap, werkgelegenheid en rendement. Ook gaan we zelf circulair inkopen, wat bedrijven stimuleert om circulair te gaan produceren. Daarnaast moet wet- en regelgeving die als doel heeft om bedrijven te verduurzamen beter gehandhaafd worden.