Voorjaarsnota: extra geld voor brug over IJ, klimaat en lerarencampus

Amsterdam maakt 120 miljoen euro vrij om de brug over het IJ te realiseren, ook wordt er extra geld geïnvesteerd in het versnellen van de energietransitie en het aanpakken van het lerarentekort. D66-fractievoorzitter Rob Hofland: “Deze keuzes laten goed zien waar de prioriteiten van D66 liggen. Het klimaat, onderwijs, en de ontwikkeling van de stad. Om ervoor te zorgen dat iedereen gebruik kan maken van nieuwe energie, investeren we flink in het verbeteren van elektriciteitsnetwerk. Om het lerarentekort aan te pakken investeren we 15 miljoen in een lerarencampus, zodat leraren een passende woning kunnen vinden. De stad groeit, zeker in Noord, hard. Om de stad in verbinding te houden zijn er, naast de ponten, bruggen over het IJ noodzakelijk. En eerlijk, Amsterdam verdient zo’n brug.”

Onderwijs

Kwalitatief onderwijs staat voor D66 op één. Het is een belangrijke bouwsteen van onze samenleving, doordat onderwijs cruciaal is voor de kansengelijkheid en de ontwikkeling van de komende generaties. Alleen de kwaliteit van het onderwijs staat in Amsterdam onder druk, voornamelijk vanwege het groeiende tekort aan leraren. Eén van de redenen is dat leraren moeite hebben om een woning te vinden in Amsterdam. Om dit aan te pakken gaat Amsterdam 15 miljoen euro investeren in een lerarencampus, waar plek komt voor minstens 80 zelfstandige woningen voor leraren.

Klimaat

Amsterdam trekt 50 miljoen euro extra uit voor nieuwe energie. Dat is cruciaal in de strijd tegen klimaatverandering. Fossiel wordt vervangen door duurzame energie. Hierdoor, in combinatie met een groeiende stad, stijgt de vraag naar elektriciteit in Amsterdam de komende jaren enorm – de verwachting is dat de huidige vraag in 2050 is verviervoudigd. Om deze stijgende vraag aan te kunnen, moet er volop geïnvesteerd worden in het elektriciteitsnet. Amsterdam heeft een belangrijke sturende rol hierin, zoals de ruimtelijke indeling en vergunningverlening, daarom is uitbreiding van de capaciteit noodzakelijk. 

Brug

De lang gekoesterde wens van Amsterdam voor een brug over ‘t IJ komt steeds dichterbij, doordat het college nu 120 miljoen euro vrijmaakt om te voldoen aan de Amsterdamse bijdrage voor de Oostbrug. De urgentie is groot. Want Amsterdam groeit, en de verwachting is dat de stad blijft groeien. Het aantal inwoners neemt het hardst toe in Noord, de verwachting is dat er in 2050 ruim 150.000 mensen in Noord wonen – bijna 50% meer mensen dan nu. Hierdoor verandert Amsterdam steeds meer van een stad aan ‘t IJ naar een stad rondom ‘t IJ. 

Degelijke financiën

D66-raadslid financiële zaken Erik Schmit: “Wij zijn blij met de investeringen in de duurzame ontwikkeling van Amsterdam. Tegelijkertijd is het van belang om verantwoord financieel beleid te voeren, want ook voor Amsterdam blijft het ravijnjaar een risico. Wij vinden het dan ook verstandig dat er 122 miljoen wordt gereserveerd om eventuele klappen op te vangen.”