Maak programma’s uit de Sociale Basis beter vindbaar via een sociale kaart

Amsterdam steunt vanuit de ‘Sociale Basis’ allerlei initiatieven. Zoals, een cursus voor mensen die niet goed kunnen lezen of schrijven, hulpprogramma’s aan alleenstaande moeders en jongerenwerk. Helaas weten inwoners vaak niet wat er allemaal in hun buurt georganiseerd wordt. Daarom pleit D66 voor een sociale kaart, waarmee een overzicht van het aanbod duidelijk zichtbaar wordt. D66-raadslid Anne Wehkamp heeft een motie ingediend, die unaniem aangenomen is, om onderzoek te doen naar het invoeren van een Sociale Kaart. 

Belang

Wehkamp: “Door de effecten van de coronapandemie en de hoge energieprijzen hebben veel Amsterdammers het moeilijk. Het is dus extra belangrijk dat buurtbewoners de programma’s weten te vinden. Dat is nu helaas nog niet zo. Een Sociale Kaart geeft buurtbewoners een overzicht van de activiteiten die in de Sociale Basis georganiseerd worden. Met een Sociale Kaart kunnen Buurtteams mensen ook beter doorverwijzen.”

Potentie benutten

De stadsdelen besluiten welke programma’s en activiteiten uit de sociale basis betaald worden. Zonder goed overzicht is het soms lastig voor stadsdeelcommissies om goed inzicht te hebben in welke programma’s het stadsdeel steunt, en of deze programma’s effectief zijn. Vinden jonge moeders bijvoorbeeld wel dat de activiteiten ze geholpen hebben? De motie van Wehkamp stuurt aan op een betere positie van de stadsdeelcommissies, zodat zij inzicht krijgen in de programma’s uit de Sociale Basis. Waarbij het belangrijk is dat de regeldruk voor organisaties niet te hoog oploopt. 

Wehkamp: “Het effect van de sociale programma’s is niet altijd goed meetbaar. Maar het is wel mogelijk om deelnemers te vragen hoe ze de ondersteuning hebben ervaren. Deze informatie is belangrijk voor het stadsdeel, zodat ze goede keuzes kunnen maken over welke programma’s ze gaan steunen. Daarom moeten we in het nieuwe beleid goed kijken hoe stadsdeelcommissies genoeg informatie hebben om de juiste keuzes te maken.”