Meer woningen voor middeninkomens!

Het Hamerkwartier in Noord krijgt meer woningen in het middensegment! Naar aanleiding van een aangenomen voorstel van D66. Er is een groot tekort aan middensegment woningen. In het Hamerkwartier in Noord gaan we minstens 50% van de woningen bouwen in het middensegment. Raadslid De Jager: ‘‘De bouw van minstens 50% middensegment woningen in het Hamerkwartier voorziet in een schreeuwend tekort aan woningen voor middeninkomens. Daarnaast zijn we blij dat we met ons voorstel 100 woningen voor leraren, zorgmedewerkers en politieagenten hebben kunnen reserveren.’’

Betaalbaar wonen voor middeninkomens  

Naar aanleiding van voorstellen van D66 gaat het Hamerkwartier voor 50% uit middensegment bestaan en worden er 100 woningen gereserveerd voor leraren, zorgmedewerkers en politieagenten. In Amsterdam is een grote woningcrisis gaande. Hierbij dreigen middeninkomens de stad uitgejaagd te worden. Wat je overhoudt is een stad van arm en rijk en niets er tussenin. ‘‘De bouw van middensegmentwoningen is hard nodig. De Amsterdamse middenklasse mag niet uit de stad verdwijnen. Daarom zijn wij heel blij met de bouw van minsten 50% middeldure woningen in het Hamerkwartier.’’

Gemengde buurten en doorstroming

D66 streeft naar gemengde buurten. Waar mensen van verschillende inkomensgroepen elkaar tegenkomen. Het Hamerkwartier gaat met een ruime hoeveelheid middensegment woningen de menging in Noord verbeteren. Naast de ruimte die gecreëerd wordt in het middensegment zal er ook doorstroming vanuit omliggende wijken bevorderd worden. ‘‘D66 staat voor gemengde buurten waar alle inkomensgroepen elkaar tegenkomen. Het toevoegen van minstens 50% middensegment woningen bevordert de menging en balans in de wijk. Ook bewerkstelligt dit de doorstroming vanuit sociale huur in de buurt. Zodat iedereen een passende woning krijgt.’’