D66 neemt initiatief om doorstroom Amsterdamse woningmarkt te versnellen 

Het initiatiefvoorstel van D66-raadslid Suleyman Aslami, om de doorstroming op de Amsterdamse woningmarkt te stimuleren is aangenomen. Op de Amsterdamse woningmarkt zijn mensen die niet wonen in een passende woning één van de grote knelpunten. Zoals alleenstaande ouderen die wonen in een ruime gezinswoning terwijl gezinnen in een te krappe woning zitten. Aslami: “Het op gang brengen van de grootste verhuisketen is – naast meer bouwen en reguleren – belangrijk in de huidige wooncrisis. Het verbeteren van de doorstroom kan 25.000 grote corporatiewoningen vrijspelen voor Amsterdamse families, dat is ruim 10% van het totale corporatiebezit in Amsterdam.

Ouderen sleutel in doorstroom

Voor de doorstroom op de woningmarkt is het essentieel dat ouderen gemakkelijker naar een woning kunnen die aansluit op hun behoeften, zoals een lift of wonen op de begane grond. Want ouderen laten vaak een ruime corporatiewoning achter, uit onderzoek van de woningcorporaties blijkt dat het gaat om ongeveer 25.000 grote woningen. En de verwachting is dat door vergrijzing dit aantal de komende jaren toeneemt. Terwijl één op drie ouderen aangeeft bereid is te verhuizen naar een geschikte woning.

De gemeente Amsterdam kent twee regelingen om ouderen aan een passende woning te helpen, ‘Van Groot Naar Beter’ (VGNB) en ‘Van Hoog Naar Laag’. Alleen de resultaten van beide regelingen vallen tegen. Ouderen geven aan dat – naast de krappe woningmarkt – onduidelijke communicatie, het gebrek aan maatwerk en de regeldruk reden is om geen gebruik te maken van de regeling.

Maatregelen

Om ouderen te stimuleren te verhuizen wil D66 de verhuispremie verhogen, naar bijvoorbeeld 10.000 euro als dat effectief blijkt. Ook moet een centraal doorstroomloket, dat toeziet op de verschillende verhuisregelingen binnen de gemeente, fungeren als centraal aanspreekpunt om ouderen te helpen in het proces. Daarnaast dient er ook een fysiek proces mogelijk te zijn, want veel ouderen hebben moeite met het digitale proces. Het is volgens D66 ook noodzakelijk om maatwerk te faciliteren, want te rigide regels resulteren er vaak in dat ouderen niet kunnen, of gaan, verhuizen. Ten slotte roept D66 op om afspraken te maken met corporaties om geschikte woningen voor doorstroom, zoals begane grondwoningen, niet te verkopen.