Grotere rol voor werkgevers in signalering schulden bij werknemers

De gemeente gaat nauwer samenwerken met het bedrijfsleven in de vroege signalering en aanpak van schuldenproblematiek van Amsterdammers. Het initiatief voorstel van raadslid Yassmine el Ksaihi in samenwerking met de CU is unaniem aangenomen door de gemeenteraad. Raadslid El Ksaihi: “Hoe eerder je erbij bent, hoe beter. Werkgevers kunnen hier als spil in de vroeg signalering een belangrijke rol in spelen.”

Vroeg signaleren helpt, rol voor werkgevers

In Nederland zijn er ongeveer 614 duizend huishoudens met geregistreerde problematische schulden.[1] Hoe eerder je erbij bent, hoe beter. De werkgever is een belangrijke spil in vroeg signalering. Als een werknemer schulden heeft, wordt er loonbeslaglegging gedaan. Maar ook extra uren aanvragen en vroegere uitbetalingen zijn signalen van schuldenproblematiek. Daarom vinden D66 en ChristenUnie dat werkgevers partner moeten zijn in het signaleren van schulden en hun werknemers begeleiden in het vinden van schuldhulpverlening. Raadslid el Ksaihi ‘‘Als Amsterdammers in een vroeger stadium geholpen kunnen worden met schuldenproblematiek dan kan dat een hoop leed voorkomen. Er hangt een zwijgcultuur om schulden heen. Mensen schamen zich. Werkgevers zijn vaak de eerste die signalen kunnen oppikken en hun medewerkers kunnen helpen om de stap te zetten naar hulp.’’

Nauwere samenwerking gemeente en bedrijfsleven

D66 en ChristenUnie pleiten voor onderzoek naar sectoren in Amsterdam met schuldenproblematiek en hoe deze werknemers geholpen kunnen worden. Een logisch vervolg op dit onderzoek zou een Schuldenakkoord zijn met werkgevers die een hoog percentage werknemers met schulden hebben. De gemeente kan een essentiële rol spelen in het bij elkaar brengen van partijen, overdracht en uitwisseling van kennis en expertise en schuldpreventie onder werknemers van Amsterdamse werkgevers. Daarbij kunnen werkgevers een rol spelen in de preventie, vroege signalering en verwijzingen. Raadslid el Ksaihi ‘‘Er zijn nog veel te veel mensen die in de schulden terecht komen. Het kan iedereen overkomen. Een nauwere samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven kan goed helpen in het terugbrengen van deze cijfers.’’

Klik hier voor meer informatie en het volledige voorstel.