D66: Asielzoekers versneld aan het werk

Amsterdam wil een pilot starten waarbij asielzoekers aan het werk mogen, dit is op initiatief van D66-raadslid Suleyman Aslami. Volgens de huidige Rijkswetgeving mag iemand zonder verblijfsstatus niet zomaar aan het werk. Hierdoor staan mensen, vaak langer dan een jaar, volledig stil; ze kunnen niet aan de slag met volwaardig werk of een beroepsopleiding. Terwijl werk een aanzet kan zijn tot waardig deelnemen aan de maatschappij, doordat men sociale contacten opbouwt en de cultuur en taal leert kennen. Suleyman: “Veel nieuwkomers willen graag werken, een waardig onderdeel uitmaken van onze maatschappij, en zo hun potentieel benutten. Dit kan onder de huidige wetgeving niet, wat leidt tot achterstand, psychische klachten en stigmatisering. Zonde. Want op de huidige krappe arbeidsmarkt staan ze in vele sectoren te springen om mensen.” 

Stilstand

Mensen zonder verblijfsstatus, verkeren in een uitzichtloze situatie. Het leven van deze mensen staat vaak volledig stil, doordat zij niet volwaardig aan het werk kunnen of kunnen starten met een beroepsopleiding. Hiermee zeggen we eigenlijk tegen deze mensen: jullie mogen niet meedoen. Suleyman: “Stop segregatie, laat mensen meedoen en hun potentieel benutten. Door mensen niet mee te laten doen in de samenleving, kunnen zij geen volwaardig onderdeel worden van Amsterdam. Op deze wijze worden kritiek en schijnargumenten op immigratie in stand gehouden.” 

Aan het werk

Er zijn op dit moment allerlei wettelijke belemmeringen en administratieve barrières, zoals een limiet van 24-weken werken per jaar, het aanvragen van een tewerkstellingsvergunning en de verplichting dat men een groot deel van het inkomen moet inleveren. Op initiatief van D66 wil Amsterdam een pilot beginnen waarbij het mogelijk wordt dat asielzoekers versneld  volwaardig aan het werken kunnen. Suleyman: “De pilot moet asielzoekers uit hun uitzichtloze positie helpen, zodat zij hun waardigheid terug krijgen. Het kan. Daar zijn de Oekraïners goed voorbeeld van.”