Gezonde schoollunch voor ieder kind

De gemeenteraad heeft een voorstel van D66 aangenomen om leerlingen in Nieuw-West, Zuidoost en stadsdeel Noord een gratis gezonde schoollunch aan te bieden. Het voorstel moet door de nieuwe coalitie worden uitgewerkt.

Niet alle kinderen krijgen van hun ouders lunch mee naar school. Het is lastig leren op een lege maag en een zak chips als alternatief is ongezond. Dit is een urgent probleem dat D66 hoog op de agenda van de wethouder onderwijs wil hebben staan. Raadslid Ilana Rooderkerk: ‘‘Er gaan elke dag kinderen met honger naar school in Amsterdam. Kinderen kunnen bewezen beter leren als ze goed te eten krijgen op een dag. Zolang sommige kinderen dit niet krijgen blijft dit resulteren in ongelijke kansen. We moeten snel gezonde lunches aanbieden daar waar het echt nodig is.’’

Gratis gezonde schoollunch is urgent   

Er komt dankzij het voorstel van D66 een gratis gezonde schoollunch. Tijdens de coronapandemie zouden we bijna vergeten dat er nog een ander groot probleem is: overgewicht en kansenongelijkheid. In Amsterdam heeft 1 op de 5 kinderen overgewicht en dat is meer dan het landelijk gemiddelde. De urgentie is dus hoog. Maar niet ieder kind krijgt de mogelijkheid om gezond op school te eten. Veel kinderen krijgen geen ontbijt of lunch mee naar school en zijn aangewezen op een zak chips in de pauze. Dit heeft niet alleen tot gevolg dat de kinderen gezondheidsklachten kunnen ontwikkelen maar ook concentratie en leerproblemen. Raadslid Ilana Rooderkerk: ‘‘Om ieder kind dezelfde kans te bieden in de klas is het belangrijk dat iedereen daar met een goed gevulde maag zit. En niet dat de één een uitgebalanceerde lunch van huis mee krijgt en de ander het met een vette snack moet doen. Daarom hebben wij herhaaldelijk aandacht gevraagd hiervoor en zijn we blij dat het voorstel nu is aangenomen.’’

Gezonde leef- en leeromgeving scholen

Naast voeding zijn er meer factoren die meespelen bij een gezonde leef- en leeromgeving van een kind. De scholen moeten ondersteund worden in het stimuleren van een gezonde levensstijl. In andere Europese steden is het heel gewoon een warme lunch te krijgen. Nederland vormt daarin de grote uitzondering. D66 pleit in dit voorstel voor het stimuleren van voedselonderwijs en ook ouders te betrekken bij het verzorgen van een gezond ontbijt. Daarnaast kunnen schoolpleinen groener met aandacht voor eetbare planten in combinatie met het voedselonderwijs. Ook wil D66 dat er onderzocht wordt of fastfoodketens geweerd kunnen worden binnen een straal van 250 meter van scholen, zoals nu al gebeurt met coffeeshops. Raadslid Ilana Rooderkerk: ‘‘Het is van belang dat kinderen uit alle lagen van de bevolking het belang van gezond eten meekrijgen. Hierin moeten scholen een stimulerende rol spelen en kinderen helpen en leren hoe ze een gezond kunnen eten. Daarbij kunnen de gratis lunches, gezonde kantines, gezondheids- en voedseleducatie, groene schoolpleinen, en op afstand houden van fastfoodketens helpen.’’