D66 neemt initiatief om doorstroom Amsterdamse woningmarkt te versnellen

Dat mensen niet wonen in een passende woning is één van de grote knelpunten op de krappe Amsterdamse woningmarkt. Zoals alleenstaande ouderen die wonen in een ruime gezinswoning, terwijl gezinnen in een te krappe woning zitten. Het doorstromen naar een geschikte woning gebeurt, of lukt, vaak niet. Om deze impasse te doorbreken, en de verhuisketen op gang te brengen, heeft D66-raadslid Suleyman Aslami een initiatiefvoorstel ingediend. Aslami: “De doorstroom op de woningmarkt is, naast meer bouwen, een belangrijk oplossing om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen een geschikte woning hebben. Het verbeteren van de doorstroom speelt potentieel 25.000 corporatiewoningen, geschikt voor gezinnen vrij, dat is ruim 10% van het totale corporatiebezit in Amsterdam.”

Passende woning

Het is voor de woningmarkt essentieel dat ouderen gemakkelijker een woning kunnen vinden die past bij hun wensen, zoals een woning op de begane grond of met een lift. Als ouderen doorstromen naar een passende woning komen er huizen beschikbaar voor families, die bijvoorbeeld al jaren op de wachtlijst staan én voor gezinnen die nu te krap wonen. 

Uit onderzoek, van de woningbouwcorporaties, blijkt dat 25.000 van de grote Amsterdamse corporatiewoningen niet worden bewoond door gezinnen, waarvoor ze bedoeld zijn. Maar dat er vaak ouderen in wonen en de verwachting is dat, door de vergrijzing, dit aantal de komende jaren flink gaat toenemen. Terwijl uit het onderzoek blijkt dat één op de drie ouderen bereid is om te verhuizen naar een passende woning.

Huidige doorstroomregelingen vallen tegen

De gemeente Amsterdam kent twee regelingen om ouderen aan een passende woning te helpen, ‘Van Groot Naar Beter’ (VGNB) en ‘Van Hoog Naar Laag’. Alleen de resultaten van beide regelingen vallen tegen. Zo verhuisde in 2021 slechts 217 mensen via de regelingen. Er zijn hiervoor, afgezien van de krappe woningmarkt, verschillende oorzaken aan te wijzen. Allereerst is de communicatie rondom de regeling onvoldoende duidelijk voor ouderen. Daarnaast worden ouderen niet voldoende ontzorgt gedurende het traject. Ten slotte is er geen ruimte voor maatwerk.

Suleyman: “Mensen willen wel doorstromen naar een passende woning. Maar het lukt, of kan, vaak niet. Wat erg pijnlijk is in de huidige wooncrisis. Daarom willen wij met dit voorstel de doorstroomregelingen in Amsterdam verbeteren. Zodat de wachttijd voor een woning in Amsterdam afneemt, en de woning beter aansluit op de woonbehoeftes van mensen.”

D66-maatregelen

Om de doorstroom op de woningmarkt te verbeteren stelt D66 Amsterdam, onder meer, de volgende maatregelen voor. Allereerst ziet D66 het belang van het opzetten van een centraal doorstroomloket; wat toeziet op de verschillende verhuisregelingen binnen de gemeente. Hierdoor krijgen ouderen een centraal aanspreekpunt om hen te helpen in het doorstroomproces. Ook wil D66 de verhuispremie verhogen, naar bijvoorbeeld €10.000, als uit onderzoek blijkt dat dit effect heeft. Het is doelmatiger om mensen, die te groot wonen, een financiële prikkel te geven om te verhuizen naar een passende woning.

D66 wil daarnaast meer maatwerk faciliteren voor ouderen in het proces van een passende woning zoeken. Door te rigide regels, waardoor ouderen te vaak niet kunnen verhuizen, te versoepelen. En de doelgroep, ouderen, vaker coulance te verlenen. Ook is het belangrijk om een alternatief traject aan te bieden wat niet digitaal loopt. Want een significant deel van ouderen die te groot wonen heeft moeite met het digitale proces. Hierdoor wordt de doelgroep beter bereikt. Ten slotte stelt D66 voor om in overleg te gaan met corporaties om woningen die de doorstroom bevorderen, zoals begane grondwoningen en familiewoningen, niet te verkopen.