Doelgericht plan van aanpak laaggeletterden

In Amsterdam Noord woont een relatief grote groep laaggeletterden met Nederlands als hun moedertaal. Naar aanleiding van een voorstel van D66 en GL is er een onderzoek verricht. Met de resultaten is er een doelgericht plan van aanpak opgesteld. Raadslid Yassmine el Ksaihi: ‘‘De groep laaggeletterde Amsterdammers in Noord met Nederlands als moedertaal is lastig te vinden en daarmee ook lastig te helpen. Dit onderzoek naar de doelgroep geeft goede handvatten om deze kwetsbare mensen met vaak opeenstapelde problemen als schulden, armoede en gezondheid, te helpen.’’

Laaggeletterdheid in Noord in beeld

In Amsterdam wonen naar schatting 100.000 laaggeletterden. Een aanzienlijk deel van deze laaggeletterden heeft Nederlands als hun moedertaal een woont in stadsdeel Noord. Zij hebben vaak gecombineerde problemen met armoede, schulden en hun gezondheid. Deze groep is lastig te bereiken en kwetsbaar. D66 en GL riepen daarom het stadsbestuur op een onderzoek te doen in samenwerking met stadsdeel Noord. El Ksaihi: ‘‘Dankzij de resultaten van het onderzoek naar laaggeletterdheid in Noord is de groep met Nederlands als moedertaal veel beter in beeld. Deze groep is lastig te bereiken door onder andere schaamte, gebrek aan zelfvertrouwen, teleurstelling bij eerdere leerervaringen en wantrouwen in de overheid. Dit onderzoek geeft ons handvatten om tot een betere aanpak te komen.’’

Taaloffensief laaggeletterden, ook op het werk!

Het taaloffensief laaggeletterden kent de groep met Nederlands als moedertaal als prioriteit, echter worden de doelstellingen bij lange na niet gehaald. Het diepgaande onderzoek in samenwerking met stadsdeel Noord biedt mogelijkheden om te werken aan de doelstellingen. Door de coronamaatregelen is deze groep, die vaak niet digitaal vaardig is, nog lastiger te bereiken. Taal leer je daarnaast goed op de werkvloer. Door werkgevers te betrekken bij een leerproces kunnen werknemers met taalproblemen doorgroeien en zichzelf ontwikkelen. Dit komt ten goede aan de werknemer en bevordert de productiviteit op het bedrijf. El Ksaihi: ‘‘De urgentie van het nieuwe plan van aanpak is groot. Taal leer je het beste op de werkvloer. Goede samenwerking met en kennis uitwisseling tussen werkgevers kan bijdragen aan een betere aanpak van laaggeletterdheid.’’

Klik hier voor de volledige beantwoording van het stadsbestuur.