D66: Nachtcultuur van groot belang, help de Marktkantine!

Nachtcultuur is van groot belang voor de stad. Naar aanleiding van vragen van raadslid Ilana Rooderkerk over de dreigende sluiting van de Marktkantine gaat het stadsbestuur in gesprek met de projectontwikkelaar van het terrein en de eigenaar van de Marktkantine. Ook zal het stadsbestuur breder op zoek gaan naar meer (tijdelijke) locaties voor clubs. Rooderkerk: ‘Onze nachtcultuur is van groot belang voor veel Amsterdammers en we moeten zorgen dat we, ondanks de groei die we doormaken, ruimte blijven bieden aan de rafelrandjes van onze stad.’

Zware tijden voor de culturele sector

De afgelopen jaren hebben de coronamaatregelen zwaar gedrukt op de culturele sector en het nachtleven in het bijzonder. Als gevolg van de coronamaatregelen is de Marktkantine 100 weken gesloten geweest. De tijdelijke huisvesting van de nachtclub en naderende sluiting komt daardoor extra hard aan. Raadslid Rooderkerk heeft aan de wethouder gevraagd of ze een passende oplossing wil vinden voor de Marktkantine. Rooderkerk: ‘In de nachtvisie hebben we een duidelijke waardering uitgesproken voor de nachtcultuur. We zijn nu aanzet om deze waardering ook te laten gelden in de lastige situatie van de Marktkantine.’

Opzoek naar plekken voor nachtcultuur

D66 heeft de wethouder gevraagd of ze alternatieven kan gaan zoeken voor de Marktkantine. Hierbij zijn eventuele latere sluiting of een andere locatie oplossingsrichtingen. Naar aanleiding van de vragen van D66 gaat de wethouder in gesprek met de projectontwikkelaar en met de eigenaar van de Marktkantine. Maar de Marktkantine is natuurlijk niet de enige nachtclub met huisvestingsproblemen. Gelukkig gaat de wethouder ook breder op zoek naar plekken voor nachtclubs in Amsterdam. Rooderkerk: ‘Het is goed nieuws dat het stadsbestuur zich in gaat zetten voor het zoeken van alternatieven voor de Marktkantine en zich in gaat spannen voor de hele sector. Want met de huidige woningnood is ook de ruimte voor nachtclubs schaars geworden en we mogen de nacht niet vergeten in deze grootschalige verbouwing van Amsterdam!’