D66 in actie voor betere ventilatie op scholen

De ventilatie op Amsterdamse scholen is na twee jaar coronapandemie nog bij 43 scholen niet op orde. Dat kan beter, vindt raadslid Ilana Rooderkerk. Op aandringen van D66 gaat de wethouder de scholen benaderen die nog steeds geen of slechte ventilatie hebben om dit te verbeteren en zal de gemeente in de tussentijd CO2-meters toesturen voor in de klaslokalen. Rooderkerk: ‘‘Goede ventilatie is geen luxe maar een noodzaak! Niet alleen om de verspreiding van corona tegen te gaan, maar ook voor goede concentratie in de les en de gezondheid van Amsterdamse kinderen en leraren.’’

Nu actie!

D66 wil nu actie. Na herhaaldelijk vragen te stellen aan de wethouder over de slechte ventilatie op Amsterdamse scholen, worden alle scholen nu benaderd om dit te verbeteren. Aanvankelijk gaf de wethouder nog aan dat het soms een kwestie is van ‘een raampje openzetten’. Ook krijgt elk klaslokaal zonder goede ventilatie op verzoek van D66 een CO2-meter, zodat je kan zien of het nodig is om bijvoorbeeld tussen de lessen door de ramen tegen elkaar open te zetten. Raadslid Rooderkerk: ‘‘We moeten nu doorpakken om scholen te ondersteunen waar het nog niet goed gesteld is met de luchtkwaliteit en CO2-meters beschikbaar stellen. Want ieder kind verdient een gezond klaslokaal, overal in de stad.’’

Gezonde schoolgebouwen

Amsterdam investeert al vanaf 2015 in de ventilatie van scholen. De aanpak Gezonde Schoolgebouwen is destijds opgezet door D66-wethouder Simone Kukenheim. Gezonde lucht is erg belangrijk. De VO-raad stelt dat optimale ventilatie belangrijk is voor het welbevinden van leerlingen en onderwijspersoneel in de school. Daarnaast zijn de leerprestaties in een goed geventileerde onderwijsruimte beter en worden aanwezigen minder blootgesteld aan voor de gezondheid nadelige binnenmilieufactoren.[1] Ook is het risico op besmetting met het coronavirus volgens het RIVM hoger in slecht geventileerde ruimtes. Rooderkerk: ‘‘Om de gezondheid van leerlingen en leraren te beschermen en nog meer lesuitval  te voorkomen is goede ventilatie echt essentieel!’’