Begroting 2024: extra impuls kwaliteit onderwijs en inzet klimaatactie

In de begroting van Amsterdam geeft D66 een extra impuls aan de kwaliteit van het onderwijs en het klimaat, door onder meer 1 miljoen euro vrij te maken voor het herinvoeren van de lerarenbeurs. Ook worden er essentiële investeringen gedaan in de duurzame ontwikkeling van Amsterdam, zoals in de klimaataanpak en gezondheid van Amsterdammers. D66-fractievoorzitter Rob Hofland: “D66 staat voor een vrije en duurzame stad, waarin iedereen zich kan ontwikkelen. Gelijke kansen beginnen met kwalitatief onderwijs voor ieder kind. Het herinvoeren van de lerarenbeurs is een belangrijke stap in de aanpak van het lerarentekort in Amsterdam. Ook blijven we onverminderd inzetten op de klimaatactie, onder meer met extra investeringen in het verduurzamen van vastgoed en het isolatie-offensief.”

Onderwijs op één

Het Amsterdamse onderwijs kampt met een groeiend lerarentekort, voornamelijk in de stadsdelen waar kwalitatief onderwijs het hardst nodig is. Op initiatief van D66 komt er 1 miljoen euro vrij voor de herinvoering van de lerarenbeurs, een waardevol en laagdrempelig instrument waarmee leraren nieuwe vaardigheden en kennis kunnen opdoen. Hiermee wordt zowel de kwaliteit van het onderwijs verhoogd als de motivatie en betrokkenheid van leraren. Naast de herinvoering van de lerarenbeurs investeert Amsterdam de komende jaren extra geld in het aantrekken en behouden van nieuwe leraren. Ook wordt er – samen met de mbo-instellingen – geïnvesteerd in de kwaliteit van het mbo. 

D66-raadslid Onderwijs Anne Wehkamp: “Fantastisch nieuws! Ook als leraar wil je blijven leren. De lerarenbeurs geeft docenten de mogelijkheid om zich te blijven ontwikkelen en maken we het leraarschap aantrekkelijker!”

Klimaatactie

Amsterdam laat in deze begroting zien de klimaatactie voort te zetten om de klimaatcrisis waar de mens voorstaat aan te pakken. Zo investeert de stad 150 miljoen euro om het gemeentelijk vastgoed te verduurzamen. Ook wordt het isolatie-offensief, de hulp aan bewoners om hun woning te verduurzamen, voortgezet. Daarbij is het doel van Amsterdam om 50% minder nieuwe, niet-circulaire, grondstoffen in 2026 te gebruiken. De toekomst van Amsterdam is groen en duurzaam. D66 blijft inzetten op het verbruiken van minder energie en grondstoffen, en meer groen in de stad – hiervoor hebben we met de coalitie een motie ingediend.

Duurzame ontwikkeling

Er willen steeds meer mensen in Amsterdam wonen, hierdoor groeit de stad. Woonruimte is schaars. Daarom blijft de inzet van D66 dan ook onverminderd groot om woningen voor studenten, starters en middeninkomens nieuwe woningen te bouwen. De duurzame ontwikkeling valt of staat bij kwalitatief en bereikbaar openbaar vervoer, daarom dienen wij met de coalitie een motie in voor gratis OV voor kinderen. De lasten voor de bewoners, OZB en parkeren, worden niet verhoogd. De bezoekers van Amsterdam gaan wel meer betalen via de toeristenbelasting. 

D66-raadslid Financiën Schmit: “De stad staat – in onzekere tijden – voor grote uitdagingen. De begroting laat zien dat we de essentiële investeringen, zoals in onderwijs en klimaat, in de duurzame ontwikkeling van Amsterdam doen. Maar ook wendbaar is voor als de tijden veranderen.”