Geef woningzoekenden een stem in de Amsterdamse bouwplannen

D66-raadslid Suleyman Aslami stelt voor om in Amsterdam een Woonraad van woningzoekenden op te richten. Op dit moment hebben woningzoekenden bij de uitvoering van nieuwbouwplannen geen stem, terwijl die er wel degelijk toe doet. Daarentegen worden omwonenden – terecht – actief benaderd om mee te denken over nieuwbouwplannen in hun buurt. De Woonraad dient de diversiteit van woningzoekenden te representeren, door bewoners uit verschillende wijken, van verschillende leeftijden en van alle typen woningen te betrekken. Aslami: “Het woningtekort in Amsterdam is groot. We zijn ontzettend snel en veel aan het bouwen. Met een Amsterdamse Woonraad krijgen niet alleen omwonenden, maar ook woningzoekenden een stem. De toekomstige  bewoners, van die nieuwbouwplannen, horen ook een plek aan tafel te hebben.”  

Woningbouwplannen

Het bouwen van nieuwe woningen in Amsterdam is belangrijk om de huidige en toekomstige woningtekorten op te lossen. De ambitie van Amsterdam is om ieder jaar 7.500 nieuwe woningen te bouwen, dit is opgenomen in het Woningbouwplan 2022-2028. Hierbij wordt ingezet op vernieuwing en verdichting van de stad, waardoor participatie belangrijker wordt. Alleen in de woningbouwplannen worden de belangen van woningzoekenden, dit zijn Amsterdammers die willen verhuizen en toekomstige Amsterdammers, niet meegenomen in de uitvoering. 

Stem van de woningzoekenden

De woningzoekende van vandaag is de bewoner van morgen, vandaar dat het belangrijk is dat ook hun stem wordt gehoord. Door een Amsterdamse Woonraad op te richten, met een diversiteit aan woningzoekenden, krijgen zij een stem in het participatie- en inspraakproces. De Woonraad kan bij inspraakmomenten voor woningbouwplannen, bijvoorbeeld bij bestemmingsplannen, haar wensen, overwegingen en suggesties uitbrengen. Waarna deze inbreng wordt meegewogen in de besluitvorming over de woningbouwplannen.