Sport & Recreatie

Aalsmeer en Kudelstaart herbergen traditioneel veel actieve en op hoog niveau presterende sportverenigingen.

Sociaal, gezond
en ontspannen

De sportverenigingen zijn erg belangrijk in het samenbrengen van mensen. Ze zorgen voor ontspanning, ontmoeting, sociale cohesie en de integratie en acceptatie van nieuwkomers binnen de gemeente. Ze zijn ook zeer belangrijk voor de lichamelijke en sociale ontwikkeling van jongeren.

Recreatie is belangrijk om veel van de zelfde redenen als die gelden voor sport. Recreatieve ontspanning, al dan niet in de buitenlucht, zorgen voor de broodnodige ‘ontstressing’ in deze drukke tijden. De volgende punten willen we hier benadrukken:

Rust en stiltepunten

Er dienen ten alle tijden recreatiemogelijkheden te zijn op loopafstand van zowel woon- als werkgebieden. Dit kunnen enkele (rust)bankjes zijn tot meer uitgebreide parkachtige voorzieningen. Maar de nadruk moet liggen op de mogelijkheid op korte afstand even uit de drukte te kunnen stappen.

Sportontwikkeling

De sportaccommodaties zijn in het algemeen gesteld in redelijk goede staat. Er zijn nog enkele initiatieven die op verwezenlijking wachten. Zeker waar er een bredere maatschappelijke meerwaarde bestaat, bijvoorbeeld door nauwe samenwerking met de buurt waar de sportvereniging gevestigd is, dient de gemeente zo welwillend mogelijk medewerking te verlenen aan de ondersteuning en verwezenlijking van deze initiatieven.

Brede deelname

Sport is van belang met het oog op de gezondheid, het bestrijden van eenzaamheid en bij de integratie in de Aalsmeerse samenleving. Er dient een beleid te worden ontwikkeld waarbij mensen van alle leeftijden aan georganiseerde sport kunnen deelnemen. De gemeente zal met iedere sportvereniging in Aalsmeer gaan samenzitten om tot een gezamenlijke oplossing te komen voor die mensen die ondanks bestaande regelingen toch buiten de boot vallen. Hierbij wordt gedacht aan activering en, in voorkomende gevallen, aan financiële ondersteuning bij het betalen van contributie of de aanschaf van sportmiddelen.