Welzijn

Welzijn is een breed begrip. Het gaat niet alleen om gezondheid maar ook om welbevinden; ben je gezond en ben je gelukkig?

Welzijn en welbehagen

Er bestaat een direct verband tussen een goede gesteldheid en een gevoel van geluk en tevredenheid. We zijn daarom ook als samenleving als geheel gelukkiger en kunnen makkelijker met elkaar overweg wanneer iedereen in goede gezondheid verkeert.

Veel aspecten die direct met gezondheid en financiën samenhangen liggen op het bordje van de rijksoverheid. Maar ook de gemeente kan op enkele punten haar bijdrage leveren. Wat betreft welbehagen heeft de gemeente echter wel een belangrijke vinger in de pap.

Onder de kop ‘Welzijn’ behandelen we respectievelijk de onderwerpen Gezondheid, Kunst en Cultuur, Sport en Recreatie, en Natuur en Milieu.