Haagse taferelen in Aalsmeer

Ik heb me afgevraagd of ik zou moeten reageren op de recente stukjes van de PvdA en GroenLinks in de Nieuwe Meerbode en dan met name de laatste bijdrage van de PvdA op AalsmeerVandaag, beiden op donderdag 27 juli.

Moet je reageren op provocaties, verkeerde voorstellingen van zaken, en getrommel op de onderbuik? Of is het beter deze juist te negeren met het doel niet te veel ruimte te bieden aan deze combinatie van afbraak en zelfverheerlijking?

Reageren of niet

Tot nu toe heb ik in dit soort gevallen gekozen voor de tweede weg. Maar de woorden lijken niet op te drogen en de fractie van D66 Aalsmeer wordt steeds meer persoonlijk op de korrel genomen.

Dat laatste is prima, zeker wanneer dat gebeurt door onafhankelijke journalisten. Maar er dient wel altijd een test te zijn of hetgeen geschreven is nog in de buurt blijft van de waarheid. En voor zowel de claims van PvdA en GroenLinks, als de kritiek op de coalitie, en D66 in het bijzonder, geldt dat niet.

Iedere partij heeft uiteraard het volste recht de eigen ideeën te promoten. Maar op het moment dat er kritiek geleverd wordt op andere partijen moet die wel op feiten gebaseerd zijn. Overigens geldt dat uiteraard ook als het gaat over de zelfpromotie. En daar stranden de PvdA en GroenLinks in hun bijdragen.

Raamdecoratie

De redenen waarom bijna al hun moties, die in grote getalen zijn ingediend, zijn weggestemd is dat ze simpelweg van onvoldoende kwaliteit waren.

Ze spoorden niet met de waarheid of de werkelijkheid, waren overbodig, feitelijk incorrect, of volstrekt onduidelijk. En in alle gevallen werden ze zo kort voor de vergadering ingediend dat de andere partijen geen tijd hadden om er intern over te kunnen discussiëren. Ook gingen de moties bij het delen met de overige fracties voor de vergaderingen nooit gepaard met een toelichting op de inhoud of het doel van de motie. Dat moest maar uit de tekst van de motie zelf duidelijk zijn.

Het gevolg hiervan was dat, waar er vaak sprake was van een pakkende titel van de motie, er zo veel ontbrak aan de vorm en de inhoud dat er alleen al op die basis niet kon worden ingestemd. Je neemt moties nu eenmaal niet aan op de titel, maar op het gevolg dat bereikt wordt.

Minimale normen

Er kan niet geëist worden dat wanneer er een werkstuk wordt ingeleverd dat nog geen 5 waard is, het met een 10 beloond wordt.

We hebben afgelopen jaar met enkele van hun moties met de vereende arbeid van alle andere fracties in de gemeenteraad van een rammelend 5-je nog een magere 6 weten te maken, of ze uit piëteit en blijk van goede wil aangenomen omdat ze geen schade konden doen. Maar echt broddelwerk kan gewoonweg niet beloond worden.

Recidiverend gedrag

De laatste twee vergaderingen voor het zomerreces van 2023 hebben beide partijen 9 moties ingediend.

In het eerste geval ontvingen de andere fracties deze moties een dag voor de vergadering, in het tweede geval drie dagen voor de vergadering.

Alle moties hadden pakkende titels. En alle moties waren zo opgesteld dat men op voorhand wist dat alleen al de gebruikte taal ervoor zou zorgen dat de meeste raadsleden er niet mee akkoord zouden kunnen gaan. En in geen van de gevallen is er op voorhand overleg gezocht met andere partijen om de tekst op zo een manier aan te passen zodat de moties wel zouden kunnen worden aangenomen.

Dat is juist de reden dat we hebben afgesproken dat we moties eerst in de voorbereidende commissie behandelen; zodat anderen er ook over kunnen nadenken en dat er meer mensen aan boord kunnen worden gebracht.

De PvdA en GroenLinks blijven het echter op steeds deze zelfde manier doen. Ze hebben – opnieuw – beterschap beloofd, maar dat deden ze eerder ook al, en het blijft mis gaan. Op deze manier kom je nooit tot elkaar. En dat is jammer.

Roeptoeters

Dat is jammer omdat ieder individueel raadslid en iedere fractie een bijdrage kan leveren aan betere regelgeving en een beter bestuur.

Maar in een democratie werkt het wel zo dat je in dat geval de samenwerking zoekt met anderen en dan wel op zo een manier dat je de meerderheid mee krijgt. Dat is vaak hard werken en daar gaat wat tijd en moeite in zitten. Dat is nu eenmaal onderdeel van het werk als raadslid.

PvdA en GroenLinks doen dit niet. Hard roepen aan de zijlijn en het zoeken van de slachtofferrol is vele malen makkelijker. Dat scheelt een hoop tijd en inspanning immers. En je hoeft geen compromissen te sluiten. Lekker makkelijk en het scoort goed in de media en de buitenwereld.

Positieve bijdrage AA

Dat het beter kan laat de fractie van AA zien in hun nieuwe samenstelling. Ondanks alles wat er gebeurt hebben zij wel direct de samenwerking opgezocht in de laatste vergadering en leverde ze een sterke inhoudelijke bijdrage.

Afgaande op de zeer korte periode van de hernieuwde fractie lijken ze er, in deze samenstelling, sterker op zijn geworden. (Laten we hopen dat we met deze kern kunnen blijven doorgaan.) Hiermee wordt bewezen dat iedere positief inhoudelijke bijdrage tot een beter resultaat leidt.

Reactie op uitlokking

We zijn als D66 – opnieuw – uitgedaagd om onderdeel te worden van een mediaoorlog maar we hebben hier geen zin in. Het commentaar op dit laatste incident van de D66 fractie is bij deze te vernemen via deze website en we zullen een linkje plaatsen onder het betreffende artikel op AalsmeerVandaag.

Uiteraard zullen we altijd blijven reageren wanneer we door journalisten om commentaar worden gevraagd. Maar ik denk dat niemand zit te wachten op een politiek moddergevecht in de Aalsmeerse media gebracht door de politieke partijen zelf.

Alleen al voor de beeldvorming zullen we moeten blijven reageren wanneer anderen er voor kiezen uit de bocht te vliegen en andere partijen in hun noodlot willen meesleuren. Onze uitgebreide reactie zal echter bij voorkeur plaatsvinden via onze eigen website waardoor in de meeste gevallen een simpele link richting die site voldoende zou moeten zijn.

Op die manier irriteren we de mensen die gewoon voor hun ontspanning een leuk stukkie willen lezen en de politiek inmiddels flink moe raken het minst. En de mensen die wel geïnteresseerd zijn kunnen dan toch aan onze informatie komen.

Stop het kleutergedrag

Wat politiek betreft zullen we richting de komende landelijke verkiezingen van dit najaar ongetwijfeld al flink overvoerd worden.

Daarom via deze indirecte weg een hartelijk advies aan de Aalsmeerse fracties van PvdA en GroenLinks: stop met Den Haagje spelen en kom gewoon weer terug in Aalsmeer. Dan komen we er samen wel uit.