Algemene Beschouwingen bij de Kadernota 2024

Op donderdag 6 juli vonden de besprekingen plaats rond de jaarcijfers van 2022 en de vooruitblik richting de begroting van 2024 – de zogenaamde Kadernota.

Algemene Beschouwingen

Twee maal per jaar, bij de begrotingsbehandeling in het najaar en de Kadernota in het voorjaar, is het aan de fracties om hun algemene beschouwingen op de stand van zaken te geven. Hierbij wordt er gekeken naar de huidige situatie en een mening gegeven over het beleid dat gaat worden ingezet.

De financiële discussies die onderdeel zijn van de discussies van de vergadering zijn meestal nogal technisch van aard en minder interessant voor de gemiddelde omstander.

De Algemene Beschouwingen geven echter een inkijkje in de leefwereld van de verschillende fracties. Ook is deze vergadering vaak een moment waarbij er amendementen en moties worden ingediend om het beleid bij te sturen.

De fractievoorzitters houden namens hun fracties een toespraak waarbij zij hun visie / beschouwingen geven op de financiële ontwikkelingen en de ruimte die er rest voor het te ontwikkelen beleid.

Bijdrage D66 Aalsmeer

De bijdrage van de fractie van D66 Aalsmeer gaf vooral weer dat we een redelijk zonnig beeld zien als we naar de directe toekomst kijken. Ja – er kan met een donkere zonnebril door een donkere tunnel gereden worden, waarbij zelfs het licht aan het einde van de tunnel vervaagt. Maar beter is het om de tunnel te beleven als een doorzichtige tunnel met veel licht rondom, richting een betere toekomst.

We stonden nog even stil bij de oorlog in de Oekraïne, die nog steeds een dreigend schouwspel vormt bij al onze dagelijkse bezigheden, veilig ver weg van onze dagelijkse beslommeringen. Maar waar wel een strijd plaats vind die heel dicht bij onze wereld staat. Een strijd voor vrijheid en democratie. Een voortdurende en vooralsnog oneindige strijd met een sterk ‘historisch’ karakter.

We hopen dat we ook in de toekomst goed met AbsoluutAalsmeer kunnen blijven samenwerken zodat we met iedere fractie in de gemeenteraad tot het beste resultaat voor de inwoners en de ondernemers van Aalsmeer kunnen komen.

Verder stelde we de onderwerpen ‘duurzaamheid en energietransitie’, ‘participatie’, de ontwikkeling-en van en in Kudelstaart, ‘woningbouw en voorzieningen’ en ‘openbaar vervoer’ aan de orde.

De algemene wens die we uitspraken naar het komende jaar was een goede samenwerking tussen alle fracties en een positieve benadering van problemen, zowel in het bijzonder als in het algemeen. Oftewel: de typische D66 boodschap. Hoe zouden we anders kunnen.

De financiën

Afgelopen jaar is voor de gemeente Aalsmeer besloten met een positief resultaat. De mei-circulaire afkomstig van het Rijk bevatte ook nog enkele positieve meevallers.

Dit laatste lijkt leuk, maar de achterliggende gedachte is wat minder positief; ieder jaar krijgen we als gemeente, op de valreep, toch weer wat extra geld toegeschoven.

Probleem hierbij is dat we met deze ‘incidentele meevallers’ geen langjarige ‘structurele’ planning kunnen voeren. Hierdoor zijn de cijfers van de afgelopen jaren steeds positief, maar loopt onze langjarige planning steeds flink in het rood.

Mocht de economie iets slechter gaan draaien, dan zitten de gemeenten direct in de problemen. En wel in die mate dat we op de essentiële voorzieningen zoals hulp aan de minimuminkomens en ouderzorg zouden moeten gaan bezuinigen en minder aan het onderhoud van wegen, gebouwen en de omgeving kunnen gaan doen.

Dit is een molensteen die van de nek van de gemeenten gehaald moet worden. De Nederlandse gemeenten zijn hier in verenigd verband – via de Vereninging van Nederlandse Gemeenten (VNG) – hard voor aan het lobbyen. Maar hier hebben we meer steun van de Tweede Kamer voor nodig.

De trend wordt echter voortgezet. Voorlopig ziet het er nog redelijk zonnig uit voor de gemeente Aalsmeer en daarmee haar inwoners. Er liggen echter moeilijke financiële discussies in het verschiet. Meer hierover bij de komende begrotingsvergadering dit najaar…